Evropska unija

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

Pregled

  • Naloga: Upravljanje obsežnih IT sistemov v podporo izvajanju politike EU na področju pravosodja in notranjih zadev
  • Direktor: Krum GARKOV
  • Ustanovitev: 2011, deluje od 1. decembra 2012
  • Število zaposlenih: 137
  • Sedež: Talin (Estonija), operativni sedež: Strasbourg (Francija), rezervna lokacija: Sankt Johann im Pangau (Avstrija)
  • Spletišče: eu-LISA

eu-LISA državam EU zagotavlja tehnološko podporo pri njihovih prizadevanjih za varnejšo Evropo.

Naloge

Agencija upravlja obsežne integrirane IT sisteme, ki

  • ohranjajo notranjo varnost v schengenskih državah
  • schengenskim državam omogočajo izmenjavo vizumskih podatkov
  • določajo, katera država EU je odgovorna za obravnavanje prošenj za azil.

Pomaga zagotavljati, da lahko Evropejci prosto potujejo v EU, ne da bi s tem ogrožali varnost Evrope.

Agencija tudi preskuša nove tehnologije in tako pomaga uvajati moderen, učinkovit in varen sistem upravljanja meja v EU. V tesnem sodelovanju s sodelujočimi državami EU in evropskimi institucijami je usklajevala preskušanje in nadaljnje spremljanje pilotnega projekta Pametne meje, analizo rezultatov in poročanje o pilotnem projektu.

Struktura

Agencija ima upravni odbor, izvršnega direktorja in svetovalne skupine za vse sisteme, ki jih upravlja.

Delovanje

Agencija s tehničnim in operativnim okvirom zagotavlja, da lahko ljudje v EU živijo, delajo in potujejo na način, ki ga poznajo in pračakujejo. Agencija jamči varnost schengenskega območja, tako da upravlja 3 glavne IT sisteme za obravnavanje vizumov, prošenj za azil in izmenjavo podatkov:

Agencija tesno sodeluje z državami EU, institucijami EU in agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev, zlasti z naslednjimi:

Koristi

Prosto in varno potovanje znotraj EU.

Kontaktni podatki

Agencija Evropske unije za obsežne informacijske sisteme(eu-LISA)

Kontaktni podatki

Naslov

Vesilennuki 5
10415, Tallinn
Estonia

Back to top