Unia Europejska

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

Informacje ogólne

  • Zadania: wspieranie wdrażania unijnej polityki w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych poprzez zarządzanie wielkoskalowymi systemami informatycznymi
  • Dyrektor: Krum GARKOV
  • Rok założenia: 2011; rozpoczęła działalność 1 grudnia 2012 r.
  • Liczba pracowników: 137
  • Siedziba: siedziba główna: Tallinn (Estonia), zarządzanie operacyjne: Strasburg (Francja), centrum wsparcia: Sankt Johann im Pangau (Austria)
  • Strona internetowa: eu-LISA

Agencja eu-LISA zapewnia krajom UE wsparcie techniczne na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy.

Zakres działalności

Agencja zarządza zintegrowanymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi, które

  • pomagają zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne strefy Schengen
  • umożliwiają krajom członkowskim strefy Schengen wymianę danych wizowych
  • pomagają określić, które państwo UE jest odpowiedzialne za rozpatrzenie danego wniosku o azyl.

Agencja przyczynia się do tego, aby Europejczycy mogli swobodnie podróżować po UE bez zagrożenia dla ich bezpieczeństwa.

Agencja zajmuje się również testowaniem nowych technologii, dzięki którym system zarządzania granicami UE może stać się bardziej nowoczesny, efektywny i bezpieczny. W ścisłej współpracy z uczestniczącymi państwami członkowskimi i instytucjami UE agencja zajmowała się koordynacją testowania projektu pilotażowego dotyczącego inteligentnych granic, jego monitorowaniem, analizą wyników i sporządzeniem sprawozdania z realizacji tego projektu.

Struktura

Struktura organizacyjna obejmuje zarząd, dyrektora wykonawczego oraz grupy doradcze dla każdego z systemów, którymi agencja zarządza.

Metody działania

Agencja zapewnia ramy techniczne i operacyjne, które gwarantują, że obywatele UE mogą żyć, pracować i podróżować w sposób, do jakiego są przyzwyczajeni i który odpowiada im oczekiwaniom. Agencja zarządza trzema głównymi systemami informatycznymi dotyczącymi wiz, wniosków o azyl i wymiany informacji, które gwarantują bezpieczeństwo w strefie Schengen. Są to:

Agencja ściśle współpracuje z państwami członkowskimi, instytucjami UE i agencjami UE działającymi w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Są to m.in.:

Korzyści

Obywatelom UE, którzy mogą swobodnie i bezpiecznie podróżować po UE.

Zobacz również
Back to top