Europese Unie

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

In het kort

  • Rol: de uitvoering van het EU-beleid inzake justitie en binnenlandse zaken ondersteunen door het beheer van grootschalige IT-systemen
  • Directeur: Krum GARKOV
  • Opgericht: 2011, operationeel sinds 1 december 2012
  • Medewerkers: 137
  • Locatie: Hoofdzetel: Tallinn (Estland), operationele locatie: Straatsburg (Frankrijk), back-up site: Sankt Johann im Pangau (Oostenrijk)
  • Website: eu-LISA

eu-LISA biedt de EU-landen technische ondersteuning om Europa veiliger te maken.

Taken

Het beheert grootschalige geïntegreerde IT-systemen waarmee

  • de binnenlandse veiligheid in de Schengen-landen wordt bewaakt
  • de Schengen-landen visagegevens kunnen uitwisselen
  • kan worden nagegaan welk EU-land verantwoordelijk is voor een bepaalde asiel-aanvraag

eu-LISA helpt ervoor te zorgen dat Europeanen vrij in de hele EU kunnen rondreizen, zonder dat de veiligheid in Europa in gevaar komt.

Het agentschap test ook nieuwe technologieën voor moderner, efficiënter en veiliger grensbeheer in de EU. Het coördineerde de tests en de evaluatie van het proefproject Slimme Grenzen, de analyse van de resultaten en de verslaglegging over het project, in nauwe samenwerking met de EU-landen en -instellingen.

Structuur

Het agentschap heeft een raad van bestuur, een uitvoerend directeur en adviesgroepen voor elk van de systemen dat het beheert.

Werkwijze

Het biedt het technische en operationele kader waardoor mensen in de EU kunnen wonen, werken en reizen op de manier die zij gewend zijn en verwachten. Het agentschap beheert de drie belangrijkste IT-systemen voor visa, asielverzoeken en informatie-uitwisseling die de veiligheid van het Schengengebied moeten waarborgen:

Het agentschap werkt nauw samen met de EU-landen, de EU-instellingen en de instanties die een taak hebben op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, met name:

Wie is erbij gebaat

Alle inwoners van de EU, die zonder belemmeringen veilig in de hele EU kunnen rondreizen.

Contact

Europees Agentschap voor grootschalige IT-systemen(eu-LISA)

Contact

Adres

Vesilennuki 5
10415, Tallinn
Estonia

Back to top