Eiropas Savienība

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)

Īss apraksts

  • Uzdevums: atbalstīt ES politikas īstenojumu tieslietu un iekšlietu jomā, pārvaldot lielapjoma IT sistēmas
  • Direktors: Krums Garkovs
  • Dibināšanas gads: 2011. gads, darbojas kopš 2012. gada 1. decembra
  • Darbinieku skaits: 137
  • Atrašanās vieta: galvenā mītne ir Tallinā (Igaunija), tehniskais birojs ir Strasbūrā (Francija), dublējuma birojs — Sanktjohannā (Austrija)
  • Tīmekļa vietne: eu-LISA

eu-LISA sniedz tehnisku atbalstu ES dalībvalstu centieniem padarīt Eiropu drošāku.

Ko šī iestāde dara?

Tā pārvalda integrētas lielapjoma IT sistēmas,

  • kas nodrošina iekšējās drošības uzturēšanu Šengenas valstīs;
  • dod iespēju Šengenas valstīm apmainīties ar datiem par vīzām;
  • nosaka, kura ES valsts ir atbildīga par konkrēta patvēruma pieprasījuma izskatīšanu.

Tā palīdz nodrošināt eiropiešu brīvu pārvietošanos ES iekšienē, nekaitējot Eiropas drošībai.

Aģentūra arī izmēģina jaunas tehnoloģijas, ar kurām ir iecerēts ieviest modernāku, efektīvāku un drošāku robežu pārvaldības sistēmu ES. Cieši sadarbojoties ar ES valstīm, kuras piedalījās, un ES iestādēm, tā koordinēja pilotprojekta “Viedās robežas” izmēģinājuma fāzi, turpmākos pasākumus, rezultātu analīzi un ziņojumu par pilotprojektu.

Struktūra

Aģentūrai ir valde, izpilddirektors un konsultantu grupas katrai no tās pārvaldībā esošajām sistēmām.

Kā šī iestāde strādā?

Aģentūra nodrošina tehnisko un operatīvo ietvaru, kas ļauj ES iedzīvotājiem dzīvot, strādāt un ceļot Savienības iekšienē tā, kā viņi pieraduši un sagaida. Lai garantētu drošību Šengenas zonā, aģentūra pārvalda 3 galvenās IT sistēmas, kas attiecas uz vīzām, patvēruma pieteikumiem un informācijas apmaiņu:

Tā saskaņo savu darbu ar ES valstīm, ES iestādēm un aģentūrām tieslietu un iekšlietu jomā, jo īpaši:

Kas ir ieguvēji?

ES iedzīvotāji, jo viņi var brīvi un pilnīgi droši ceļot Eiropas Savienībā.

Skatīt arī
Kontaktinformācija

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmām(eu-LISA)

Kontaktinformācija

Adrese

Vesilennuki 5
10415, Tallinn
Estonia

Back to top