Europos Sąjunga

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“)

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“)

Apžvalga

  • Vaidmuo: padėti įgyvendinti ES teisingumo ir vidaus reikalų politiką valdant didelės apimties IT sistemas
  • Direktorius: Krum GARKOV
  • Įsteigta: 2011 m., veikia nuo 2012 m. gruodžio 1 d.
  • Darbuotojų skaičius: 137
  • Vieta: būstinė Taline (Estija), operacijų stotis Strasbūre (Prancūzija), atsarginė stotis Pongau Sankt Johane (Austrija)
  • Interneto svetainė: eu-LISA

„eu-LISA“ teikia technologinę paramą ES šalims, siekiančioms, kad Europa būtų saugesnė.

Veikla

Agentūra valdo didelės apimties integruotas IT sistemas. Jomis:

  • užtikrinamas Šengeno šalių vidaus saugumas;
  • Šengeno šalims sudaromos galimybės keistis duomenimis apie vizas;
  • nustatoma, kuri ES šalis atsakinga už konkretaus prieglobsčio prašymo nagrinėjimą.

Agentūra padeda užtikrinti, kad europiečiai galėtų laisvai keliauti ES ir nekiltų pavojaus ES saugumui.

Agentūra taip pat išbando naujas technologijas, kad padėtų diegti modernesnę, veiksmingesnę ir saugesnę sienų valdymo sistemą ES. Glaudžiai bendradarbiaudama su dalyvaujančiomis ES šalimis ir Europos institucijomis, ji koordinavo pažangaus sienų valdymo bandomojo projekto išbandymą, tolesnius su juo susijusius veiksmus, rezultatų analizę ir ataskaitos rengimą.

Struktūra

Agentūrą sudaro valdyba, vykdomasis direktorius ir už kiekvieną agentūros valdomą sistemą atsakingos patariamosios grupės.

Veiklos būdai

Agentūra teikia techninę ir operacinę sistemą, siekdama užtikrinti, kad ES gyventojai galėtų regione gyventi, dirbti ir keliauti taip, kaip jie įpratę ir tikisi. Agentūra valdo 3 pagrindines IT sistemas, skirtas vizoms, prieglobsčio prašymams ir dalijimuisi informacija, kuriomis siekiama užtikrinti saugumą Šengeno erdvėje:

Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su ES šalimis, ES institucijomis ir teisingumo ir vidaus reikalų srities agentūromis, visų pirma su:

Nauda

ES gyventojams, kurie gali laisvai ir saugiai keliauti ES.

Kontaktiniai duomenys

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų agentūra(eu-LISA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Vesilennuki 5
10415, Tallinn
Estonia

Back to top