Europska unija

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

Pregled

  • Uloga: Potpora provedbi politika EU-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova upravljanjem opsežnim informacijskim sustavima
  • Direktor: Krum Garkov
  • Godina osnivanja: 2011, operativna od 1. prosinca 2012.
  • Broj zaposlenika: 137
  • Lokacija: Sjedište: Tallinn (Estonija), operativna lokacija: Strasbourg (Francuska), pričuvna lokacija: Sankt Johann im Pangau (Austrija)
  • Web-mjesto: eu-LISA

eu-LISA pruža tehničku podršku nastojanjima država članica EU-a za povećanje sigurnosti u Europi.

Djelokrug

Upravlja opsežnim integriranim informacijskim sustavima s pomoću kojih se

  • održava unutarnja sigurnost u zemljama Schengena
  • omogućuje zemljama Schengena da razmjenjuju podatke o vizama
  • utvrđuje koja je država članica EU-a nadležna za pojedinačni zahtjev za azil.

doprinosi slobodi putovanja diljem EU-a za građane Europe bez ugrožavanja europske sigurnosti.

Agencija testira i nove tehnologije kako bi se uspostavio suvremeniji, učinkovitiji i sigurniji sustav upravljanja granicama u EU-u. Koordinirala je i testiranje i daljnje korake u pilot projektu Pametne granice, kao i analizu rezultata i izvješćivanje o pilot projektu u bliskoj suradnji s uključenim državama članicama EU-a i europskim institucijama.

Struktura

Agencija ima upravni odbor, izvršnog direktoar i savjetodavne skupine za svaki od sustava kojima upravlja.

Način rada

Ona pruža tehnički i operativni okvir zahvaljujući kojemosobe koje žive u EU-u mogu živjeti, raditi i putovati u skladu sa svojim navikama i očekivanjima. Agencija upravlja s tri glavna informacijska sustava posvećena vizama, zahtjevima za azil i razmjeni informacija kako bi se zajamčila sigurnost schengenskoga prostora.

Agencija usko surađuje s državama članicama EU-a, institucijama EU-a i agencijama u području pravosuđa i unutarnjih poslova, s posebnim naglaskom na sljedeće:

Korisnici

Osobe koje žive na području EU-a koje mogu slobodno i sigurno putovati unutar Unije.

Kontaktni podaci

Agencija Europske unije za opsežne informacijske sustave(eu-LISA)

Kontaktni podaci

Adresa

Vesilennuki 5
10415, Tallinn
Estonia

Back to top