an tAontas Eorpach

an Ghníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais TF ar mhórscála i réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais (eu-LISA)

an Ghníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais TF ar mhórscála i réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais (eu-LISA)

Forbhreathnú

  • Ról: Tacaíocht a thabhairt don Aontas Eorpach ina bheartas maidir le ceartas agus gnóthaí baile trí chórais TF ar mhórscála a bhainistiú
  • Stiúrthóir: Krum GARKOV
  • Bliain a bunaithe: 2011, ag feidhmiú ón 1 Nollaig 2012
  • Líon ball foirne: 137
  • Suíomh: Príomh-ionad: Taillinn na hEastóine, suíomh oibríochta: Strasbourg na Fraince, suíomh cúltaca: Sankt Johann im Pangau san Ostair
  • Suíomh gréasáin: eu-LISA

Tugann eu-LISA tacaíocht theicneolaíoch do thíortha an Aontais Eorpaigh ina n-iarrachtaí an Eoraip a dhéanamh níos sábháilte.

A ndéanann sé

Bainistítear na córais TF ar mhórscála

  • a chosnaíonn slándáil inmheánach na dtíortha Schengen
  • a chuireann ar chumas na dtíortha Schengen sonraí víosa a mhalartú
  • a chinneann cén tír den Aontas Eorpach a bhfuil uirthi iarratas ar thearmann ar leith a scrúdú.

Áirithíonn eu-LISA gur féidir le muintir na hEorpa taisteal faoi shaoirse laistigh den Aontas Eorpach, gan slándáil na hEorpa a bheith thíos leis.

Tástálann an ghníomhaireacht teicneolaíochtaí nua freisin le córas bainistithe teorann an Aontais a dhéanamh níos nua-aimseartha, éifeachtúla, sláine. Ba í a chomhordaigh, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit rannpháirteacha agus leis na hinstitiúidí Eorpacha, an tástáil agus an obair leantach a rinneadh ar an treoirthionscadal le haghaidh Teorainneacha Cliste, an anailís ar na torthaí ón treoirthionscadal sin agus an tuairisciú faoi.

Struchtúr

Tá bord bainistíochta, stiúrthóir feidhmiúcháin agus grúpaí comhairleacha ag an ngníomhaireacht le haghaidh gach ceann de na córais a bhainistíonn sí.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Cuireann eu-LISA an creat teicniúil agus oibríochtúil ar fáil lena gcinntítear gur féidir leis na daoine a bhfuil cónaí orthu san Aontas a saol a chaitheamh, a gcuid oibre a dhéanamh agus a dturais a chur i gcrích ar an dóigh a bhfuil seantaithí acu uirthi anois. Bainistíonn sí na trí phríomhchóras TF a láimhseálann víosaí, iarratais ar thearmann agus comhroinnt faisnéise le slándáil limistéar Schengen a chosaint:

Oibríonn an ghníomhaireacht i ndlúthchomhar le Ballstáit an Aontais, leis na hInstitiúidí Eorpacha agus le gníomhaireachtaí eile i réimse an cheartais agus na ngnóthaí baile, go háirithe:

Iad sin a bhaineann leas as

Na daoine a bhfuil cónaí orthu san Aontas Eorpach óir cuirtear ar a gcumas taisteal faoi shaoirse agus faoi shábháilteacht san Aontas.

Féach freisin
Sonraí teagmhála

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um chórais mhórscála TF(eu-LISA)

Sonraí teagmhála

Seoladh

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Back to top