Euroopan Unioni

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)

Perustiedot

  • Rooli: Suurten IT-järjestelmien hallinnointi EU:n oikeus- ja sisäpolitiikan tukena
  • Johtaja: Krum GARKOV
  • Perustettu: 2011; toiminta alkoi 1.12.2012
  • Henkilöstömäärä: 137
  • Toimipaikat: kotipaikka Tallinna (Viro), operatiivinen toimipaikka Strasbourg (Ranska), varatoimipaikka Sankt Johann im Pangau (Itävalta)
  • Verkkosivusto: eu-LISA

eu-LISA antaa EU-maille teknistä tukea Euroopan turvallisuutta edistäviä toimia varten.

Tehtävät

Virasto hallinnoi mittavia IT-järjestelmiä, joiden avulla

  • ylläpidetään Schengen-maiden sisäistä turvallisuutta
  • mahdollistetaan Schengen-maiden välinen viisumitietojen vaihto
  • määritetään, mikä EU-maa on vastuussa minkäkin turvapaikkahakemuksen käsittelystä.

Viraston toimien avulla varmistetaan, että eurooppalaiset voivat matkustaa EU:ssa vapaasti ja turvallisuudesta tinkimättä.

eu-LISA testaa myös uutta teknologiaa, jonka avulla voidaan kehittää EU:lle uudenaikaisempi, tehokkaampi ja turvallisempi rajavalvontajärjestelmä. Se koordinoi Älykkäät rajat -pilottihankkeen testausta, seurantaa, tulosten analysointia ja raportointia tiiviissä yhteistyössä osallisena olevien EU-maiden ja EU:n toimielinten kanssa.

Rakenne

Virastolla on hallintoneuvosto, toimitusjohtaja ja oma neuvoa-antava ryhmä kullekin sen hallinnoimalle IT-järjestelmälle.

Toiminta

Virasto tarjoaa tekniset ja operatiiviset puitteet sen varmistamiselle, että EU:ssa asuvat ihmiset voivat asua, työskennellä ja matkustaa heille tutulla ja turvallisella tavalla. Virasto hallinnoi Schengen-alueen turvallisuuden kannalta kolmea keskeistä IT-järjestelmää, jotka liittyvät viisumien ja turvapaikkahakemusten käsittelyyn sekä tiedonvaihtoon:

Virasto tekee tiivistä yhteistyötä EU-maiden ja erityisesti seuraavien EU:n toimielinten ja oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivien virastojen kanssa:

Hyötyjät

EU:n asukkaat, jotka voivat matkustaa vapaasti ja turvallisesti EU:ssa.

Yhteystiedot

Laajoista tietojärjestelmistä vastaava EU:n virasto(eu-LISA)

Yhteystiedot

Osoite

Vesilennuki 5
10415, Tallinn
Estonia

Back to top