Euroopa Liit

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA)

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA)

Ülevaade

  • Ülesanne: haldab suuremahulisi IT-süsteeme, mis on vajalikud Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste poliitika rakendamiseks
  • Direktor: Krum GARKOV
  • Asutatud: 2011, tegevust alustas 1. detsembril 2012
  • Töötajate arv: 137
  • Asukoht: peakorter: Tallinn (Eesti), peamine tegevuskoht: Strasbourg (Prantsusmaa), varusüsteemide asukoht: Sankt Johann im Pangau (Austria)
  • Veebisait: eu-LISA

eu-LISA pakub ELi liikmesriikidele tehnoloogilist tuge Euroopa turvalisemaks muutmisel.

Tegevusvaldkonnad

Asutus haldab suuremahulisi integreeritud IT-süsteeme, mis

  • osalevad Schengeni riikide sisejulgeoleku tagamisel;
  • võimaldavad Schengeni riikidel vahetada viisaandmeid;
  • aitavad kindlaks määrata iga konkreetse varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi.

Ametil on tähtis roll selles, et eurooplased saaksid ELis vabalt ringi reisida, seadmata ohtu Euroopa julgeolekut.

eu-LISA katsetab pidevalt uusi tehnoloogiaid, mis on vajalikud selleks, et Euroopa Liidu piirihaldussüsteem oleks kaasaegne, hästitoimiv ja turvaline. Samuti juhtis amet e-piiride katseprojekti ja järelmeetmeid ning tulemuste analüüsi ja aruannete koostamist tihedas koostöös projektis osalenud liikmesriikide ning ELi institutsioonidega.

Struktuur

Ametil on juhatus, tegevdirektor ja nõuanderühmad iga tema juhtimisel tegutseva infosüsteemi jaoks.

Töömeetodid

Amet kannab hoolt tehniliste ja operatiivsüsteemide eest, mis on vajalikud selleks, et Euroopa Liidu inimesed saaksid elada, töötada ja reisida nii, nagu nad on harjunud seda tegema ja soovivad teha ka edaspidi. Amet haldab kolme peamist IT-süsteemi, mis tegelevad viisade, varjupaigataotluste ja andmevahetusega, et tagada turvalisus Schengeni alal:

Amet teeb tihedat koostööd liikmesriikide ning ELi institutsioonide ja justiits- ja siseküsimuste valdkonnas tegutsevate ametitega, kellest peamised on:

Kasusaajad

Euroopa Liidu kodanikud, kes saavad ELis vabalt ja turvaliselt reisida.

Vaata ka …
Kontaktandmed

Suuremahuliste IT-süsteemide Euroopa amet(eu-LISA)

Kontaktandmed

Aadress

Vesilennuki 5
10415, Tallinn
Estonia

Back to top