Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερία

Σύντομη παρουσίαση

  • Ρόλος: στήριξη της υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων μέσω της διαχείρισης συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας
  • Διευθυντής: Krum GARKOV
  • Έτος ίδρυσης: 2011, λειτουργεί από την 1η Δεκεμβρίου 2012
  • Αριθμός υπαλλήλων: 137
  • Τόπος: Έδρα: Ταλίν (Εσθονία), επιχειρησιακό κέντρο: Στρασβούργο (Γαλλία), εφεδρική μονάδα: Sankt Johann im Pangau (Αυστρία)
  • Ιστότοπος: eu-LISA

Ο eu-LISA παρέχει τεχνολογική υποστήριξη στις προσπάθειες των χωρών της ΕΕ να καταστεί η Ευρώπη ασφαλέστερη.

Τι κάνει

Διαχειρίζεται ολοκληρωμένα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που

  • διατηρούν την εσωτερική ασφάλεια των χωρών Σένγκεν
  • επιτρέπουν στις χώρες Σένγκεν να ανταλλάσσουν στοιχεία σχετικά με τις θεωρήσεις
  • καθορίζουν ποια χώρα της ΕΕ είναι αρμόδια για την εξέταση μιας συγκεκριμένης αίτησης ασύλου.

Βοηθά να εξασφαλιστεί η ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων εντός της ΕΕ, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια της Ευρώπης.

Ο οργανισμός δοκιμάζει επίσης νέες τεχνολογίες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, αποτελεσματικού και ασφαλούς συστήματος διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ. Έχει συντονίσει τη δοκιμή του πιλοτικού σχεδίου «Έξυπνα Σύνορα» και τις μετέπειτα ενέργειες, την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την υποβολή εκθέσεων για το σχέδιο αυτό, σε στενή συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Δομή

Ο οργανισμός αυτός έχει διοικητικό συμβούλιο, έναν εκτελεστικό διευθυντή και συμβουλευτικές ομάδες για καθένα από τα συστήματα υπό τη διαχείρισή του.

Πώς λειτουργεί

Παρέχει το τεχνικό και λειτουργικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι άνθρωποι που κατοικούν στην ΕΕ μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να ταξιδεύουν κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Ο οργανισμός διαχειρίζεται τα 3 κύρια συστήματα ΤΠ για τις θεωρήσεις (βίζες), τις αιτήσεις ασύλου και την ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του χώρου Σένγκεν:

Ο οργανισμός συνεργάζεται στενά με τις χώρες της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων:

Ποιοι ωφελούνται

Οι κάτοικοι της ΕΕ, οι οποίοι μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα και με ασφάλεια εντός της ΕΕ.

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συστήματα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας(eu-LISA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: 

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia