Europeiska Unionen

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

Översikt

 • Uppgift: Främja utvecklingen av humankapitalet i EU:s grannländer
 • Direktör: Cesare Onestini
 • Inrättad: 1994
 • Antal anställda: 130
 • Plats: Turin (Italien)
 • Webbplats: ETF

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) ska inom ramen för EU:s utrikespolitik hjälpa EU:s grannländer att göra det bästa av människors kompetens och färdigheter genom att reformera sina yrkesutbildnings- och arbetsmarknadssystem.

Verksamhet

EFT hjälper 29 partnerländer att utveckla sitt humankapital (Sydösteuropa, Turkiet, Östeuropa, östra och södra Medelhavsländerna och Centralasien). EFT bidrar till att utforma, genomföra och utvärdera strategier och program för att

 • främja social rörlighet och inkludering
 • reformera utbildningssystemen
 • matcha utbildningssystemens kapacitet med arbetsmarknadens efterfrågan.

Det innebär att EFT hjälper partnerländerna att ta fram effektiva och faktabaserade initiativ som främjar människors välbefinnande och delaktighet i samhället, moderniserar yrkesutbildningen och matchar utbildningsutbudet med efterfrågan på arbetsmarknaden på nationell och internationell nivå.

EFT bidrar också till EU:s bistånd till partnerländerna genom att tillhandahålla expertkunskap när EU utformar, genomför, följer upp och utvärderar sina initiativ och sitt stöd till politisk dialog.

Du kan läsa mer om EFT:s verksamhet i programplaneringsdokumentet.

Organisation

EFT:s styrelse består av

 • en företrädare för varje EU-land
 • tre företrädare för EU-kommissionen
 • tre oberoende experter som utses av Europaparlamentet
 • tre observatörer från partnerländerna.

Styrelsen leds av en av kommissionens tre företrädare och sammanträder två gånger om året för att diskutera och anta EFT:s arbetsprogram och årliga budget.

Styrelsen utser ETF:s direktör för en femårsperiod som kan förlängas med ytterligare tre år.

De anställda är experter inom yrkesutbildningssystem, yrkesutbildningspolitik och arbetsmarknad eller arbetar med kommunikation och administration.

Arbetssätt

Yrkesutbildning, humankapital, kompetensutveckling och migration hänger ihop. EFT samarbetar med partnerländerna på sju centrala områden:

EFT har ett nära samarbete med

Vem gynnas?

Utbildade och yrkesskickliga arbetstagare som lättare hittar jobb i sina egna länder och är mindre benägna att hamna i fattigdom, social utestängning och irreguljär migration.

Partnerländerna som blir rikare och stabilare och skapar fler handels- och investeringsmöjligheter.

EU-länderna som kan rekrytera kvalificerade arbetstagare som kommer till Europa på ett bättre reglerat sätt och fyller kompetensbrister genom att föryngra befolkningen.

Kontaktuppgifter till

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen(ETF)

Kontaktuppgifter till

Adress

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tfn
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Back to top