Evropska unija

Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

Pregled

 • Vloga: Evropska fundacija za usposabljanje podpira razvoj kadrov v sosednjih državah.
 • Direktor: Cesare Onestini
 • Leto ustanovitve: 1994
 • Število zaposlenih: 130
 • Sedež: Torino (Italija)
 • Spletišče: ETF

Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) v okviru zunanjepolitičnih odnosov EU pomaga sosednjim državam pri posodobitvi njihovih sistemov izobraževanja, usposabljanja in trga dela, da bi tako lahko učinkoviteje izkoristile kadrovski potencial svojih prebivalcev.

Naloge

Fundacija podpira razvoj kadrov v 29 partnerskih državah v Jugovzhodni Evropi in Turčiji, Vzhodni Evropi, Južnem in Vzhodnem Sredozemlju in Osrednji Aziji). Pomaga pri oblikovanju, izvajanju in ocenjevanju politik in programov ter spodbuja:

 • družbeno mobilnost in socialno vključenost
 • reformo sistemov izobraževanja in usposabljanja
 • usklajevanje teh sistemov s povpraševanjem na trgu dela

Fundacija torej podpira prizadevanja partnerskih držav za pripravo učinkovitih, z dokazi podprtih politik, ki spodbujajo državljansko udeležbo in dobrobit ter posodobljajo sisteme poklicnega izobraževanja in usposabljanja in jih usklajujejo s potrebami na trgu dela na nacionalni in mednarodni ravni.

Partnerskim državam zagotavlja tudi strokovno pomoč EU pri oblikovanju, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju ukrepov EU ter podpira politični dialog.

Dejavnosti Fundacije so navedene v programskem dokumentu.

Sestava

Upravni odbor Evropske fundacije za usposabljanje sestavljajo:

 • po en predstavnik iz vsake države EU
 • trije predstavniki Evropske komisije
 • trije neodvisni strokovnjaki, ki jih imenuje Evropski parlament
 • trije opazovalci iz partnerskih držav

Upravnemu odboru predseduje eden od predstavnikov Evropske komisije. Sestane se dvakrat na leto, da razpravlja in sprejme delovni program in letni proračun.

Upravni odbor imenuje direktorja Fundacije za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja za nadaljnja tri leta.

Med zaposlenimi so strokovnjaki za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter trg dela, pomaga jim administrativno osebje in osebje za komuniciranje.

Delovanje

Področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, razvoja kadrov, spretnosti in migracij so medsebojno povezana. Fundacija sodeluje s partnerskimi državami na sedmih ključnih področjih:

Evropska fundacija za usposabljanje tesno sodeluje z:

Koristi

Usposobljeni in kvalificirani delavci imajo večjo možnost, da najdejo zaposlitev v svoji državi, zato so manj izpostavljeni socialni izključenosti, revščini in nezakoniti migraciji.

Uspešnejše in stabilnejše partnerske države imajo več priložnosti za trgovino in naložbe.

Države EU imajo priložnost zaposliti kvalificirane delavce, ki prihajajo v Evropo na bolj reguliran način in tako odpravljajo pomanjkanje znanj zaradi demografskih sprememb.

Kontaktni podatki

Evropska fundacija za usposabljanje(ETF)

Kontaktni podatki

Naslov

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Back to top