Evropska unija

Evropska fundacija za usposabljanje

Evropska fundacija za usposabljanje

Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) pomaga državam v tranziciji in razvoju pri posodabljanju njihovih sistemov izobraževanja in usposabljanja. Tako jim pomaga razviti znanje, spretnosti in sposobnosti, ki jih potrebujejo za dinamično gospodarstvo in družbo. Izobraževanje in usposabljanje sta po mnenju agencije namreč del celostnega sistema učenja.

Sodelovanje z državami v sosedstvu EU poteka v okviru različnih zunanjepolitičnih ukrepov:

 • širitveni proces (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Islandija, Kosovo, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija in Turčija);
 • evropska sosedska politika (Alžirija, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Egipt, Gruzija, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Moldavija, Maroko, Sirija, Tunizija, Ukrajina in Palestina);
 • partnerstvo EU-Rusija;
 • sodelovanje z državami osrednje Azije (Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, Turkmenistan in Uzbekistan).

Delo agencije zajema več področij, med njimi:

 • vseživljenjsko učenje,
 • zaposljivost in konkurenčnost,
 • usposabljanje učiteljev,
 • zagotavljanje kakovosti,
 • enake možnosti za ženske in manjšine,
 • oblikovanje okvirov kvalifikacij,
 • pouk podjetništva,
 • znanje in spretnosti, ki pomagajo zmanjšati revščino,
 • tehnologija v izobraževanju,
 • upravljanje in preglednost,
 • profil znanja za priseljence.

V zvezi s tem:

 • zagotavljamo organom Evropske unije informacije, nasvete in pomoč pri razvoju kadrovske politike v partnerskih državah;
 • podpiramo deležnike v partnerskih državah pri povečevanju zmogljivosti na področju razvoja človeških virov;
 • podpiramo EU pri zagotavljanju pomoči vsem deležnikom v partnerskih državah;
 • spodbujamo mreženje in izmenjavo informacij, izkušenj in dobre prakse med državami EU in partnerskimi državami ter med samimi partnerskimi državami.

Kot mednarodni strokovni center sodelujemo s pomembnimi deležniki pri izboljšanju in spodbujanju sodelovanja, razvoju znanja in izmenjavah izkušenj na našem področju delovanja.  Naši sogovorniki so:

 • snovalci politik, izvajalci in donatorji v Evropski uniji, državah članicah in partnerskih državah;
 • evropske in mednarodne institucije, denimo dvostranske donatorske organizacije v državah EU, Svetovna banka, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter Organizacija Združenih narodov.

Leto ustanovitve: 1994

Direktor: Madlen Serban

Kontaktni podatki: 

Evropska fundacija za usposabljanje(ETF)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel: 
+39 011 630 22 22
Fax: 
+39 011 630 22 00