Európska únia

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) pomáha partnerským krajinám modernizovať systémy vzdelávania a odbornej prípravy, aby poskytovali znalosti a zručnosti potrebné v dynamicky sa rozvíjajúcej ekonomike a spoločnosti. Vzdelávanie a odborná príprava sú pre nás súčasťou jedného uceleného vzdelávacieho systému.

Spolupracujeme s krajinami susediacimi s EÚ v rámci rôznych programov zahraničnej spolupráce:

 • proces rozširovania (Albánsko, Bosna a Hercegovina, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Island, Kosovo, Srbsko a Turecko),
 • európska susedská politika (Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Moldavsko, Sýria, Tunisko, Ukrajina a Palestína),
 • partnerstvo EÚ – Rusko,
 • krajiny Strednej Ázie (Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan).

Pracujeme na projektoch v širokom spektre oblastí, medzi ktoré patria:

 • celoživotné vzdelávanie
 • zamestnateľnosť a konkurencieschopnosť
 • vzdelávanie učiteľov
 • zabezpečovanie kvality
 • rovnaký prístup žien a menšinových skupín k vzdelávaniu
 • kvalifikačné rámce
 • podnikateľské vzdelávanie
 • zručnosti potrebné na zníženie chudoby
 • technológia vo vzdelávaní
 • verejná správa a transparentnosť
 • profily zručností migrujúcich osôb

V tejto súvislosti:

 • poskytujeme EÚ informácie, poradenstvo a pomoc v rámci rozvoja politík ľudských zdrojov v partnerských krajinách,
 • podporujeme príslušné subjekty v partnerských krajinách, aby budovali kapacity v oblasti rozvoja ľudských zdrojov,
 • pomáhame sprostredkovať pomoc EÚ príslušným subjektom v partnerských krajinách,
 • podporujeme tvorbu sietí a výmenu informácií, skúseností a osvedčených postupov medzi EÚ a partnerskými krajinami, ako aj medzi partnerskými krajinami navzájom.

Ako medzinárodné odborné stredisko pracujeme s relevantnými subjektmi na podpore a zjednodušení spolupráce, rozvoji znalostí a výmeny skúseností v našom odbore.  Patria sem:

 • tvorcovia politiky, odborníci z praxe a darcovia z EÚ, jej členských štátov a partnerských krajín,
 • európske a medzinárodné inštitúcie ako napr. bilaterálne darcovské organizácie v krajinách EÚ, Svetová banka, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a organizácie OSN.

Vytvorenie: 1994

Riaditeľka: Madlen Serban

Kontaktné údaje: 

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie(ETF)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel: 
+39 011 630 22 22
Fax: 
+39 011 630 22 00