Uniunea Europeană

Fundația Europeană de Formare (ETF)

Fundația Europeană de Formare (ETF)

Prezentare generală

 • Rol: ETF sprijină dezvoltarea umană în țările învecinate
 • Director: Cesare Onestini
 • Înființare: 1994
 • Număr de angajați: 130
 • Sediu: Torino (Italia)
 • Site: ETF

În contextul relațiilor externe ale UE, Fundația Europeană de Formare (ETF) ajută țările vecine să valorifice la maximum capacitățile și competențele cetățenilor lor prin reformarea sistemelor de educație și formare profesională (VET) și a piețelor muncii.

Ce face ETF?

ETF sprijină dezvoltarea umană în 29 de țări partenere (în Europa de Sud-Est, în Turcia, în Europa de Est, în sudul și estul Mării Mediterane și în Asia Centrală). Fundația contribuie la elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor și a programelor care:

 • promovează mobilitatea și incluziunea socială
 • reformează sistemele de educație și formare
 • stabilesc un echilibru mai bun între capacitățile respectivelor sisteme și cerințele de pe piața muncii.

Aceasta înseamnă că Fundația susține eforturile țărilor partenere menite să conducă la elaborarea de politici eficiente și bazate pe date concrete care să sprijine participarea civică și bunăstarea, să modernizeze sistemele de educație și formare profesională și să le adapteze la cererea de pe piața forței de muncă, atât pe plan național, cât și internațional.

De asemenea, ajută Uniunea să acorde asistență statelor partenere prin contribuția experților la elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea acțiunilor UE și intensificarea dialogului privind politicile.

Activitățile Fundației sunt descrise în documentul de programare.

Structură

Consiliul de conducere al ETF este format din:

 • câte un reprezentant din fiecare țară a UE
 • 3 reprezentanți din partea Comisiei Europene
 • 3 experți independenți desemnați de Parlamentul European
 • 3 observatori din țările partenere.

Este prezidat de unul din cei 3 reprezentanți ai Comisiei Europene și se reunește de două ori pe an pentru a discuta și adopta programul de lucru și bugetul anual.

Consiliul de administrație îl numește pe directorul ETF pe o perioadă de 5 ani, care poate fi prelungită cu încă 3 ani.

În cadrul Fundației lucrează specialiști în piața muncii și în politici și sisteme de educație și formare profesională, care beneficiază de sprijinul personalului administrativ și al experților în comunicare.

Cum funcționează ETF?

Educația și formarea profesională, dezvoltarea umană, competențele și migrația sunt interconectate. ETF colaborează cu țările partenere în 7 domenii fundamentale:

Fundația Europeană de Formare cooperează îndeaproape cu:

Cine sunt beneficiarii?

Lucrătorii bine formați și calificați, care au șanse mai mari de a-și găsi un loc de muncă în propria țară și vor fi mai puțin afectați de excluziune socială, sărăcie și migrația neregulamentară.

Țările partenere, care devin mai prospere și mai stabile, creând mai multe oportunități pentru comerț și investiții.

Țările din UE, care au posibilitatea de a recruta personal calificat din rândul migranților care vin în Europa pe cale legală, acoperind astfel deficitul generat de schimbările demografice.

Date de contact

Fundaţia Europeană de Formare(ETF)

Date de contact

Adresă

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Back to top