Uniunea Europeană

Fundaţia Europeană de Formare

Fundaţia Europeană de Formare

Fundația Europeană de Formare (ETF) ajută țările partenere să își modernizeze sistemele de educație și formare pentru a le oferi cetățenilor lor cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare în economii și societăți dinamice. Considerăm că educația și formarea fac parte dintr-un singur sistem complet de învățare.

Lucrăm cu țările din vecinătatea UE în cadrul mai multor programe de cooperare externă:

 • procesul de extindere (Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Islanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia)
 • politica europeană de vecinătate (Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Moldova, Siria, Tunisia, Ucraina și Palestina)
 • parteneriatul UE/Rusia
 • țări din Asia Centrală (Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan).

Avem în lucru proiecte în foarte multe domenii, printre care:

 • învățarea de-a lungul vieții
 • ocuparea forței de muncă și competitivitate
 • formarea cadrelor didactice
 • asigurarea calității
 • accesul egal al femeilor și grupurilor minoritare
 • cadrele de acordare a calificărilor
 • învățarea antreprenorială
 • competențe pentru reducerea sărăciei
 • tehnologia în învățare
 • guvernanță și transparență
 • profilurile de competențe ale migranților.

În acest context:

 • furnizăm UE informații, consultanță și asistență pentru elaborarea politicilor în materie de dezvoltare a resurselor umane în țările partenere
 • sprijinim părțile interesate din țările partenere pentru a-și dezvolta capacitățile în domeniul dezvoltării resurselor umane
 • contribuim la furnizarea de ajutor din partea UE pentru părțile interesate din țările partenere
 • încurajăm crearea de rețele și schimbul de informații, de experiență și de bune practici, atât între țările partenere, cât și între acestea și UE.

Ca centru internațional de expertiză, colaborăm cu grupurile relevante de părți interesate pentru a promova și facilita cooperarea, dezvoltarea cunoștințelor și schimburile de experiență în domeniu.  Este vorba, printre altele, de:

 • factori de decizie politică, practicieni și donatori din UE, statele sale membre și țările partenere
 • instituții europene și internaționale, cum ar fi organizațiile bilaterale de donatori din țările UE, Banca Mondială, Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE) și organizațiile ONU.

Anul înființării: 1994

Director: Madlen Șerban

Date de contact: 

Fundaţia Europeană de Formare(ETF)

Date de contact

Adresă: 

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel: 
+39 011 630 22 22
Fax: 
+39 011 630 22 00