Unia Europejska

Europejska Fundacja Kształcenia

Europejska Fundacja Kształcenia

Europejska Fundacja Kształcenia (EFT) pomaga krajom partnerskim w reformach systemów kształcenia i szkolenia, aby umożliwić ludności zdobywanie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji wymaganych w dynamicznie rozwijających się gospodarkach i społeczeństwach. U podstaw tego działania leży przekonanie, że kształcenie i szkolenie zawodowe są integralną częścią obszernego systemu edukacyjnego.

ETF wspólnie z krajami sąsiadującymi z UE realizuje różne programy współpracy dotyczące m.in.:

 • procesu rozszerzenia UE (Albania, Bośnia i Hercegowina, była jugosłowiańska republika Macedonii, Islandia, Kosowo, Czarnogóra, Serbia i Turcja)
 • europejskiej polityki sąsiedztwa (Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Mołdawia, Syria, Tunezja, Ukraina i okupowane terytoria palestyńskie)
 • partnerstwa UE − Rosja
 • krajów Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan).

ETF realizuje projekty w wielu dziedzinach, takich jak:

 • uczenie się przez całe życie
 • szanse na zatrudnienie i konkurencyjność
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • zapewnienie jakości
 • równość szans kobiet i mężczyzn i grup mniejszościowych
 • ramy kwalifikacji
 • uczenie się przedsiębiorczości
 • umiejętności umożliwiające zmniejszenie ubóstwa
 • technologie wspierające kształcenie
 • zasady dobrego zarządzania i przejrzystości
 • profile kwalifikacji migrantów.

W związku z tym ETF:

 • udziela informacji, doradza i pomaga UE w zakresie rozwoju polityki zasobów ludzkich w krajach partnerskich
 • wspiera zainteresowane podmioty w krajach partnerskich w budowaniu potencjału w zakresie rozwoju zasobów ludzkich
 • pomaga zapewnić w krajach partnerskich unijną pomoc i wsparcie
 • wspiera rozwój sieci współpracy i wymiany informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk, zarówno między UE i krajami partnerskimi, jak i między samymi krajami partnerskimi.

Jako międzynarodowe centrum ekspertyz ETF współdziała z zainteresowanymi stronami w celu wspierania i ułatwiania współpracy oraz poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń.  Do współpracujących stron zalicza się:

 • decydentów, specjalistów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz darczyńców z UE, jej państw członkowskich UE oraz krajów partnerskich
 • europejskie i międzynarodowe instytucje, takie jak organizacje darczyńców z krajów UE, Bank Światowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Rok utworzenia: 1994

Dyrektor: Madlen Serban

Dane kontaktowe: 

Europejska Fundacja Kształcenia(ETF)

Dane kontaktowe

Adres: 

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel: 
+39 011 630 22 22
Faks: 
+39 011 630 22 00