Europese Unie

Europese Stichting voor opleiding (ETF)

Europese Stichting voor opleiding (ETF)

In het kort

 • Rol: De ETF ondersteunt de menselijke ontwikkeling in de buurlanden
 • Directeur: Cesare Onestini
 • Opgericht in: 1994
 • Aantal personeelsleden: 130
 • Locatie: Turijn (Italië)
 • Website: ETF

In het kader van de externe betrekkingen van de EU helpt de Europese Stichting voor opleiding (European Training Foundation - ETF) buurlanden om optimaal gebruik te maken van de capaciteiten en vaardigheden van mensen door hun beroepsonderwijs en -opleiding en hun arbeidsmarkt te hervormen.

Taken

De ETF ondersteunt de menselijke ontwikkeling in 29 partnerlanden (in Zuidoost-Europa en Turkije, Oost-Europa, de landen in het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied en Centraal-Azië). Zij helpt bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van beleid en programma’s met het oog op:

 • sociale mobiliteit en inclusie
 • hervorming van onderwijs- en opleidingsstelsels
 • een betere afstemming van de capaciteit van deze systemen op de behoeften van de arbeidsmarkt

Dit betekent dat de stichting de inspanningen van de partnerlanden ondersteunt voor een doeltreffend, empirisch onderbouwd beleid dat actief burgerschap en welzijn bevordert, en beroepsonderwijs en -opleidingen moderniseert en beter afstemt op de behoeften van de arbeidsmarkt, zowel nationaal als internationaal.

Zij zorgt ook voor verlening van EU-bijstand aan de partnerlanden via deskundige inbreng in de formulering, uitvoering, controle en evaluatie van EU-maatregelen en bevordering van een dialoog over het beleid.

De activiteiten van de stichting worden beschreven in het programmeringsdocument.

Structuur

De raad van bestuur van de ETF bestaat uit:

 • een vertegenwoordiger van elk EU-land
 • drie vertegenwoordigers van de Europese Commissie
 • drie onafhankelijke deskundigen, benoemd door het Europees Parlement
 • drie waarnemers uit partnerlanden

De raad van bestuur wordt voorgezeten door een van de drie vertegenwoordigers van de Europese Commissie en komt twee keer per jaar bijeen om het werkprogramma en de jaarlijkse begroting te bespreken en goed te keuren.

De raad van bestuur benoemt de directeur van de ETF voor een periode van vijf jaar, die kan worden verlengd met drie jaar.

De stichting maakt gebruik van deskundigen op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en de arbeidsmarkt, ondersteund door communicatie- en administratieve medewerkers.

Hoe werkt de ETF?

Beroepsonderwijs en -opleiding, menselijke ontwikkeling, vaardigheden en migratie zijn met elkaar verweven. De samenwerking van de stichting met partnerlanden bestrijkt zeven gebieden:

De Europese Stichting voor Opleiding werkt nauw samen met:

Wie is erbij gebaat?

Geschoolde en ervaren werknemers, die makkelijker een baan vinden in hun land van herkomst, waardoor zij minder kwetsbaar zijn voor sociale uitsluiting, armoede en irreguliere migratie.

De partnerlanden, die meer welvarende en stabiel worden door het creëren van meer kansen voor handel en investeringen.

De EU-landen, die gekwalificeerde werknemers kunnen aanwerven, die op beter gereguleerde wijze naar Europa komen om lacunes in vaardigheden ten gevolge van demografische veranderingen op te vullen.

Contact

Europese Stichting voor opleiding(ETF)

Contact

Adres

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Back to top