Eiropas Savienība

Eiropas Izglītības fonds

Eiropas Izglītības fonds

Eiropas Izglītības fonds palīdz partnervalstīm modernizēt savas izglītības un apmācības sistēmas, lai šo valstu iedzīvotāji iegūtu zināšanas un kompetenci, kas ir sabiedrības un dinamiskas ekonomikas pamatā. Pēc fonda ieskatiem izglītība un profesionālā apmācība ir pilnīgas un saskanīgas izglītības sistēmas nenošķirama daļa.

Mēs sadarbojamies ar ES kaimiņvalstīm dažādās ES ārējās sadarbības programmās. Tās ir šādas:

 • paplašināšanās process (Albānija, Bosnija un Hercegovina, Islande, Kosova, bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Melnkalne, Serbija un Turcija),
 • ES kaimiņattiecību politika (Alžīrija, Armēnija, Baltkrievija, Ēģipte, Gruzija, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Moldova, Maroka, Sīrija, Tunisija, Ukraina un Palestīna),
 • ES un Krievijas partnerība,
 • sadarbība ar Vidusāzijas valstīm (Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna un Uzbekistāna).

Mēs īstenojam projektus visdažādākajās jomās:

 • mūžizglītība,
 • piemērotība darba tirgum un konkurētspēja,
 • pasniedzēju apmācība,
 • kvalitātes nodrošināšana,
 • piekļuves iespēju vienlīdzība sievietēm un mazākumtautību pārstāvjiem,
 • kvalifikācijas sistēmas,
 • uzņēmējdarbība izglītībā,
 • prasmes, kas nepieciešamas darbībai nabadzības mazināšanas jomā,
 • tehnoloģiju pielietojums izglītībā,
 • pārvaldība un pārredzamība,
 • migrantu prasmju profili.

Līdz ar to mēs

 • sniedzam informāciju, padomu un palīdzību Eiropas Savienībai cilvēkresursu politikas veidošanā partnervalstīs,
 • atbalstām attiecīgās ieinteresētās personas partnervalstīs, lai sekmētu to rīcības spējas cilvēkresursu attīstības jomā,
 • palīdzam nodrošināt ES atbalstu ieinteresētajām personām partnervalstīs,
 • sekmējam sadarbības tīklu veidošanu, kā arī informācijas, pieredzes un labas prakses apmaiņu tiklab starp ES un partnervalstīm, kā starp partnervalstīm.

Mūsu speciālisti, kas ir starptautiska mēroga autoritātes, sadarbojas ar attiecīgajām ieinteresēto personu grupām, lai sekmētu un atvieglinātu sadarbību, zināšanu attīstību un pieredzes apmaiņu mūsu darbības jomā.  Mēs sadarbojamies

 • ar politikas veidotājiem, praktiķiem un finansējuma devējiem no ES, tās dalībvalstīm un partnervalstīm,
 • ar Eiropas un starptautiskām iestādēm, piemēram, divpusējām finansētājiestādēm ES dalībvalstīs, Pasaules Banku, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO) un Apvienoto Nāciju Organizāciju.

Dibināšanas gads: 1994

Vadība: Madlēna Serbana

Kontaktinformācija: 

Eiropas Izglītības fonds(ETF)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Ta-lr: 
+39 011 630 22 22
Fakss: 
+39 011 630 22 00
Keywords: 
Back to top