Europos Sąjunga

Europos mokymo fondas

Europos mokymo fondas padeda šalims partnerėms modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas, kad jų piliečiai galėtų įgyti dinamiškame visuomenės ir ekonominiame gyvenime reikalingų žinių, įgūdžių ir kitų gebėjimų. Fondas švietimą ir mokymą laiko išsamia vientisa mokymo sistema.

Bendradarbiaujame su ES kaimyninėmis šalimis pagal įvairias išorės bendradarbiavimo programas:

 • ES plėtros procesas (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Juodkalnija, Kosovas, Serbija ir Turkija);
 • Europos kaimynystės politika (Alžyras, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Egiptas, Gruzija, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Marokas, Moldova, Palestina, Sirija, Tunisas ir Ukraina);
 • ES ir Rusijos partnerystė;
 • Vidurinės Azijos šalys (Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikija, Turkmėnija ir Uzbekija).

Dirbame su įvairių sričių projektais, kaip antai:

 • mokymasis visą gyvenimą;
 • galimybės įsidarbinti ir konkurencingumas;
 • mokytojų rengimas;
 • kokybės užtikrinimas;
 • lygios moterų ir mažumų grupių teisės;
 • kvalifikacijų sistemos;
 • verslumo mokymasis;
 • mažinti skurdą padedantys gebėjimai;
 • mokymosi technologijos;
 • valdymas ir skaidrumas;
 • migrantų gebėjimų pobūdis.

Įgyvendindami šiuos projektus mes:

 • teikiame informaciją, konsultuojame ir padedame ES rengti žmogiškųjų išteklių politiką šalyse partnerėse;
 • remiame atitinkamas suinteresuotąsias šalis šalyse partnerėse, siekdami padėti joms ugdyti gebėjimus plėtoti žmogiškuosius išteklius;
 • padedame teikti ES paramą suinteresuotosioms šalims šalyse partnerėse;
 • skatiname ES ir šalis partneres kurti tinklus ir dalytis informacija bei patirtimi; tai daryti šalys partnerės skatinamos ir tarpusavyje.

Kaip tarptautinis kompetencijos centras, Europos mokymo fondas bendradarbiauja su susijusiomis suinteresuotųjų šalių grupėmis siekdamas remti ir lengvinti bendradarbiavimą, žinių plėtrą ir patirties mainus mokymo srityje.  Šios grupės:

 • politikos formuotojai, ES mokymo srities darbuotojai ir pagalbos teikėjai, ES valstybės narės ir šalys partnerės;
 • Europos ir tarptautinės institucijos, tokios kaip dvišalę pagalbą teikiančios ES šalių organizacijos, Pasaulio bankas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir Jungtinių Tautų organizacijos.

Įsteigtas: 1994 m.

Direktorė: Madlen Serban

Kontaktiniai duomenys: 

Europos mokymo fondas(ETF)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel: 
+39 011 630 22 22
Fax: 
+39 011 630 22 00