Európai Unió

Európai Képzési Alapítvány (ETF)

Európai Képzési Alapítvány (ETF)

Áttekintés

 • Szerep: az Európai Képzési Alapítvány a humántőke fejlesztését támogatja a szomszédos országokban.
 • Igazgató: Cesare Onestini
 • Alapítás éve: 1994
 • Alkalmazottak száma: 130
 • Székhely: Torino, Olaszország
 • Honlap: ETF

Az Európai Képzési Alapítvány az uniós külkapcsolatok keretében segíti a szomszédos országokat abban, hogy szakképzési és munkaerőpiaci rendszereik reformja révén kiaknázzák a humántőkében rejlő lehetőségeket.

Milyen feladatokat lát el az alapítvány?

Az Európai Képzési Alapítvány feladata, hogy 29 partnerországban támogassa a humántőke fejlesztését. Az alapítvány dél-kelet Európában és Törökországban, Kelet-Európában, a Földközi-térség déli és keleti részén, valamint Közép-Ázsiában fejti ki tevékenységét. Az alapítvány szakpolitikák és programok kidolgozását, végrehajtását és értékelését segíti elő annak érdekében, hogy:

 • teret nyerjen a társadalmi mobilitás és a társadalmi befogadás,
 • megújuljanak az oktatási és képzési rendszerek,
 • és e rendszerek minél jobban igazodjanak a munkaerőpiac szükségleteihez.

Arról van szó tehát, hogy az alapítvány a partnerországok minden olyan erőfeszítése mellé áll, amely hatékony és tényeken alapuló szakpolitikákat eredményez azáltal, hogy előmozdítja a polgári szerepvállalást és a jóllétet, valamint a tagállami és nemzetközi munkaerőpiaci igényekhez igazodva modernizálja a szakoktatási és szakképzési kínálatot.

Az alapítvány emellett az uniós külső támogatás célba juttatásában is segítségére van a partnerországoknak, azaz szakmai segítséget biztosít az uniós intézkedések kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez, valamint a szakpolitikai párbeszédhez.

Az alapítvány tevékenységeit a programozási dokumentum ismerteti.

Szervezeti felépítés

Az Európai Képzési Alapítvány igazgatótanácsának tagjai:

 • a tagállamok egy-egy képviselője,
 • az Európai Bizottság három képviselője,
 • az Európai Parlament által kijelölt három független szakértő,
 • és három partnerországi megfigyelő.

Az igazgatótanács elnöke az Európai Bizottság egyik képviselője. Az igazgatótanács évente kétszer ülésezik, hogy megvitassa és elfogadja az alapítvány éves munkaprogramját és éves költségvetését.

Az Európai Képzési Alapítvány igazgatóját öt évre az igazgatótanács nevezi ki. A mandátum további három évvel meghosszabbítható.

Az alapítvány a szakképzési szakpolitikák és rendszerek, valamint a munkaerőpiac területén tevékenykedő szakértőket, illetve kommunikációs és adminisztratív munkatársakat foglalkoztat.

Hogyan végzi az alapítvány a munkáját?

A szakképzés, a humántőke fejlesztése, a migrációpolitika és a készségfejlesztés egymással összefüggő területek. Az Európai Képzési Alapítvány ennek megfelelően az alábbi hét terület közös keresztmetszetében dolgozik együtt a partnerországokkal:

Az Európai Képzési Alapítvány szorosan együttműködik:

Kik látják hasznát az alapítvány tevékenységének?

A képzett munkavállalók nagyobb valószínűséggel találnak munkát hazájukban, így esetükben kisebb a veszélye a társadalmi kirekesztődésnek, a szegénységnek és az irreguláris migrációnak.

A partnerországok gazdagabbak és stabilabbak lesznek, tehát több kereskedelmi és beruházási lehetőséget fognak tudni nyújtani.

Az uniós országok képzett és reguláris munkaerőt toborozhatnak Európán kívülről azokon a szakterületeken, ahol a demográfiai változások miatt hiányoznak a megfelelő szakemberek.

Elérhetőségi adatok

Európai Képzési Alapítvány(ETF)

Elérhetőségi adatok

Cím

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Back to top