Europska unija

Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)

Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)

Pregled

 • Uloga: ETF podupire ljudski razvoj u susjednim zemljama
 • Direktor: Cesare Onestini
 • Godina osnutka: 1994.
 • Broj zaposlenih: 130
 • Sjedište: Torino (Italija)
 • Web-mjesto: ETF

Europska zaklada za osposobljavanje (European Training Foundation – ETF), u kontekstu vanjskih odnosa EU-a, pomaže susjednim zemljama da reformom strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te sustava tržišta rada na najbolji način iskoriste sposobnosti i vještine ljudi.

Čime se bavi?

ETF podupire ljudski razvoj u 29 zemalja partnera (u jugoistočnoj Europi i Turskoj, istočnoj Europi, južnom i istočnom Sredozemlju te središnjoj Aziji). Pomaže pri oblikovanju, provedbi i ocjenjivanju politika i programa kako bi se:

 • poticali socijalna mobilnost i socijalna uključenost;
 • reformirali sustavi obrazovanja i osposobljavanja;
 • postigla bolja ravnoteža između mogućnosti tih sustava i potreba tržišta rada.

To znači da Zaklada podupire nastojanja zemalja partnera da provode na dokazima temeljene djelotvorne politike kojima se podupiru sudjelovanje i dobrobit građana, moderniziraju usluge strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te prilagode pružanje tih usluga potrebama tržišta rada na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Pružanje pomoći EU-a zemljama partnerima podupire se i savjetima stručnjaka s obzirom na oblikovanje, provedbu, praćenje i ocjenjivanje mjera EU-a te potporu za politički dijalog.

Aktivnosti Zaklade opisane su u našem programskom dokumentu.

Ustrojstvo

Upravni odbor ETF-a sastoji se od:

 • predstavnika svake države članice EU-a;
 • troje predstavnika Europske komisije;
 • troje neovisnih stručnjaka koje imenuje Europski parlament;
 • troje promatrača iz zemalja partnera.

Predsjeda mu jedan od troje predstavnika Europske komisije, a sastaje se dvaput godišnje kako bi raspravio o programu rada i godišnjem proračunu te kako bi se oni donijeli.

Odbor imenuje direktora ETF-a na petogodišnje razdoblje koje se može produljiti za dodatne tri godine.

Zaklada zapošljava stručnjake u područjima politika i sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te tržišta rada kojima pomaže osoblje zaduženo za komunikaciju i administrativne poslove.

Kako funkcionira?

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje, ljudski razvoj, vještine i migracije međusobno su povezani. Suradnja ETF-a sa zemljama partnerima obuhvaća sljedećih sedam ključnih područja:

Europska zaklada za osposobljavanje usko surađuje s:

Tko ima koristi?

Osposobljeni i kvalificirani radnici imaju veće izglede da pronađu posao u vlastitoj zemlji, čime ih se čini otpornijima na socijalnu isključenost, siromaštvo i nezakonite migracije.

Zemlje partneri postaju prosperitetnije i stabilnije, što dovodi do stvaranja novih prilika za trgovinu i ulaganja.

Države članice EU-a imaju mogućnosti zapošljavati kvalificirane radnike te bolje regulirati njihov dolazak u Europu kako bi se popunio nedostatak vještina nastao promjenom demografske strukture.

Kontaktni podaci

Europska zaklada za stručnu izobrazbu(ETF)

Kontaktni podaci

Adresa

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Faks
+39 011 630 22 00
Back to top