European Union website, the official EU website

Europska zaklada za stručnu izobrazbu

Europska zaklada za stručnu izobrazbu

Europska zaklada za stručnu izobrazbu (European Training Foundation, ETF) pomaže partnerskim zemljama da moderniziraju svoje sustave ozbrazovanja i izobrazbe kako bi građanima omogućile da steknu znanja, vještine i druge kompetencije koje zahtijevaju dinamična gospodarstva i društva. Obrazovanje i stručna izobrazba smatraju se elementima jedinstvenog i cjelovitog sustava učenja.

Zaklada surađuje sa susjednim zemljama u okviru EU-ovih programa za vanjsku suradnju, čime su obuhvaćeni:

 • proces proširenja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska)
 • Europska politika susjedstva (Alžir, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Moldova, Maroko, Sirija, Tunis, Ukrajina i Palestina)
 • partnerstvo Europske unije i Rusije
 • zemlje srednje Azije (Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan).

Zaklada radi na projektima u najrazličitijim područjima, uključujući sljedeće:

 • cjeloživotno učenje
 • zapošljivost i konkurentnost
 • izobrazba nastavnika
 • osiguranje kvalitete
 • jednak pristup za žene i manjinske skupine
 • definiranje kvalifikacijskih okvira
 • poduzetničko učenje
 • prijenos znanja potrebnih za suzbijanje siromaštva
 • primjena tehnologija u učenju
 • odgovorno upravljanje i transparentnost
 • stručni profili za migrante.

S time u vezi aktivnosti Zaklade uključuju:

 • informiranje, savjetovanje i pomaganje Europskoj uniji pri razvoju politika povezanih s ljudskim resursima u partnerskim zemljama
 • podršku mjerodavnim dionicima u parterskim zemljama pri jačanju kapaciteta u području razvoja ljudskih resursa
 • podršku pri pružanju pomoći Unije dionicima u partnerskim zemljama
 • promicanje umrežavanja i razmjene informacija, iskustava i primjera dobre prakse ne samo između Europske unije i partnerskih zemalja nego i među partnerskim zemljama.

Zaklada, kao međunarodni stručni centar, surađuje s mjerodavnim interesnim skupinama na promicanju i jačanju suradnje, razvoju znanja i razmjeni iskustava u području vlastitog djelovanja.  To uključuje:

 • kreatore politika, profesionalce i donatore u EU-u, državama članicama i partnerskim zemljama
 • europske i međunarodne institucije, primjerice dvostrane donatorske organizacije u državama članicama EU-a, Svjetsku banku, Organizaciju za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i organizacije iz sustava Ujedinjenih naroda.

Osnovana: 1994.

Direktorica: Madlen Serban

Kontaktni podaci: 

Europska zaklada za stručnu izobrazbu(ETF)

Kontaktni podaci

Adresa: 

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel: 
+39 011 630 22 22
Faks: 
+39 011 630 22 00