Euroopan Unioni

Euroopan koulutussäätiö

Euroopan koulutussäätiö

Euroopan koulutussäätiö (ETF) auttaa EU:n naapuri- ja kumppanimaita uudistamaan koulutusjärjestelmiä, jotta niiden kansalaiset voisivat saavuttaa dynaamisissa talouksissa ja yhteiskunnissa tarvittavat tiedot ja taidot. ETF pitää sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta yhden kokonaisvaltaisen oppimisjärjestelmän osina.

ETF:n tekemän yhteistyön puitteet vaihtelevat. Yhteistyö voi liittyä

 • laajentumisprosessiin (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Islanti, Kosovo, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki)
 • Euroopan naapuruuspolitiikkaan (Algeria, Armenia, Azerbaidžan, Egypti, Georgia, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko, Moldova, Palestiina, Syyria, Tunisia, Ukraina ja Valko-Venäjä)
 • EU:n ja Venäjän suhteisiin
 • Keski-Aasian maihin (Kazakstan, Kirgisistan, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan).

ETF:n hankkeet kattavat useita eri aloja, joita ovat muun muassa

 • elinikäinen oppiminen
 • työllisyys ja kilpailukyky
 • opettajien koulutus
 • laadunvarmistus
 • naisten ja vähemmistöjen yhdenvertaiset mahdollisuudet
 • tutkintojen tunnustaminen
 • yrittäjien koulutus
 • tiedot ja taidot köyhyyden vähentämiseksi
 • teknologia opetusvälineenä
 • hallinto ja avoimuus
 • maahanmuuttajien tiedot ja taidot.

ETF

 • tarjoaa tietoa, neuvoja ja apua EU:lle kumppanimaiden henkilöresurssipolitiikan kehittämiseen
 • auttaa kumppanimaissa toimivia sidosryhmiä parantamaan henkilöresurssien kehittämiseen liittyviä valmiuksia
 • auttaa EU-tuen toimittamista kumppanimaissa toimiville sidosryhmille
 • edistää verkostoitumista sekä tietojen, kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa EU:n ja kumppanimaiden välillä sekä kumppanimaiden välillä.

ETF työskentelee kansainvälisen asiantuntijan roolissa yhdessä sidosryhmien kanssa. Tarkoituksena on edistää ja helpottaa yhteistyötä, osaamisen kehittämistä ja kokemusten vaihtoa.  Sidosryhmiä ovat:

 • poliittiset vaikuttajat, eurooppalaiset koulutusalan ammattilaiset ja rahoittajaorganisaatiot, EU-maat ja kumppanimaat
 • eurooppalaiset ja kansainväliset järjestöt kuten kahdenväliset EU-rahoittajaorganisaatiot, Maailmanpankki, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) ja YK:n alaiset järjestöt.

Perustettu: 1994

Johtaja: Madlen Serban

Yhteystiedot: 

Euroopan koulutussäätiö(ETF)

Yhteystiedot

Osoite: 

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

P.: 
+39 011 630 22 22
F.: 
+39 011 630 22 00
Back to top