Euroopan Unioni

Euroopan koulutussäätiö (ETF)

Euroopan koulutussäätiö (ETF)

Perustiedot

  • Tehtävä: Euroopan koulutussäätiö tukee inhimillistä kehitystä EU:n naapurimaissa
  • Johtaja: Cesare Onestini
  • Perustettu: 1994
  • Henkilöstömäärä: 130
  • Toimipaikka: Torino (Italia)
  • Verkkosivusto: ETF

Euroopan koulutussäätiö (ETF) tukee osaltaan EU:n toimia ulkosuhteiden alalla. Säätiö auttaa EU:n naapurimaita uudistamaan ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden järjestelmiään. Näin nämä maat voivat hyödyntää parhaiten kansalaistensa kykyjä ja taitoja.

Tehtävät

Euroopan koulutussäätiö tukee inhimillistä kehitystä 29 kumppanimaassa. Toiminnot sijoittuvat Kaakkois-Eurooppaan ja Turkkiin, Itä-Eurooppaan, eteläiselle ja itäiselle Välimeren alueelle sekä Keski-Aasiaan. Säätiö auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintapolitiikkoja ja ohjelmia sekä tekemään niistä arviointeja. Tavoitteena on

  • edistää sosiaalista liikkuvuutta ja sosiaalista osallisuutta
  • uudistaa koulutusjärjestelmiä
  • kehittää koulutusjärjestelmien valmiuksia niin, että ne vastaavat paremmin työmarkkinoiden tarpeita.

Toisin sanoen säätiö tukee kumppanimaita näiden pyrkiessä toteuttamaan tuloksellista koulutuspolitiikkaa, joka perustuu tosiasioihin. Näin tuetaan kansalaisten aktiivisuutta ja hyvinvointia sekä nykyaikaistetaan ammatillista koulutusta ja kehitetään sen tarjontaa niin, että se vastaa työmarkkinoiden tarpeita kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lisäksi säätiön asiantuntijat auttavat suunnittelemaan, toteuttamaan, valvomaan ja arvioimaan EU:n toimia, joilla tuetaan poliittista vuoropuhelua. Tämä helpottaa EU:n avun toimittamista kumppanimaille.

Säätiön toimintaa kuvataan säätiön ohjelma-asiakirjassa.

Organisaatio

Euroopan koulutussäätiön hallituksessa on

Hallituksen puheenjohtajana toimii yksi Euroopan komission edustajista. Hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja keskustelee tällöin viraston työohjelmasta ja vuotuisesta talousarviosta sekä hyväksyy ne.

Hallitus nimittää säätiön johtajan. Hänen toimikautensa kestää viisi vuotta, mutta sitä voidaan jatkaa vielä kolmella vuodella.

Säätiön palveluksessa on ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden asiantuntijoita, joiden tukena toimii viestintä- ja hallintohenkilöstöä.

Toiminta

Ammatillinen koulutus, inhimillinen kehitys, osaaminen ja maahanmuutto ovat yhteydessä toisiinsa. Säätiö työskentelee kumppanimaiden kanssa seitsemällä keskeisellä osa-alueella:

Säätiö tekee tiivistä yhteistyötä seuraavien toimijoiden kanssa:

Kenelle toiminnasta on hyötyä?

Euroopan koulutussäätiön avulla koulutetut ja ammattitaitoiset työntekijät saavat todennäköisemmin työtä kotimaassaan. Näin he joutuvat vähemmän alttiiksi sosiaaliselle syrjäytymiselle ja köyhyydelle. Heidän ei tarvitse yhtä usein turvautua laittomaan maahanmuuttoon.

Kumppanimaat vaurastuvat, niiden vakaus lisääntyy, ja mahdollisuudet kauppaan ja investointeihin paranevat.

EU-maat saavat päteviä työntekijöitä, jotka tulevat Eurooppaan laillisia teitä pitkin ja jotka paikkaavat väestörakenteen muutoksen aiheuttamaa osaamisvajetta.

Yhteystiedot

Euroopan koulutussäätiö(ETF)

Yhteystiedot

Osoite

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

P.
+39 011 630 22 22
F.
+39 011 630 22 00
Back to top