Euroopa Liit

Euroopa Koolitusfond

Euroopa Koolitusfond aitab partnerriikidel oma haridus- ja koolitussüsteeme kaasajastada, et anda sealsetele inimestele teadmised, oskused ning muud pädevused, mis on vajalikud dünaamilises majanduskeskkonnas ja ühiskonnas. Meie käsitame haridust ja koolitust ühe ühtse õppesüsteemi osadena.

Teeme koostööd ELi naaberriikidega mitmete väliste koostööprogrammide raames:

 • laienemisprotsess (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Island, Kosovo, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi);
 • Euroopa naabruspoliitika (Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Egiptus, Gruusia, Iisrael, Jordaania, Liibabon, Liibüa, Moldova, Maroko, Süüria, Tuneesia, Ukraina ja Palestiina);
 • ELi-Venemaa partnerlus;
 • Kesk-Aasia riigid (Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan ja Usbekistan).

Tegeleme projektidega väga erinevates valdkondades, mille hulka kuuluvad näiteks:

 • elukestev õpe
 • tööalane konkurentsivõime
 • õpetajakoolitus
 • kvaliteedi tagamine
 • naistele ja vähemusrühmadele võrdsed võimalused
 • kvalifikatsiooniraamistikud
 • ettevõtlusõpe
 • oskused vaesuse vähendamiseks
 • tehnoloogia ja õppimine
 • kontroll ja läbipaistvus
 • sisserändajate oskuste profiilid

Selles kontekstis:

 • jagame ELile teavet, nõuandeid ja abi inimressursside alase poliitika väljatöötamiseks partnerriikides;
 • toetame partnerriikides sidusrühmi suutlikkuse suurendamisel inimressursside arendamise valdkonnas;
 • aitame ELi abi suunata sidusrühmadele partnerriikides;
 • soodustame võrgustike loomist ning teabe, kogemuste ja heade tavade vahetamist nii ELi ja partnerriikide kui ka partnerriikide endi vahel.

Rahvusvahelise eksperdikeskusena teeme koostööd asjaomaste sidusrühmadega, et edendada ja hõlbustada koostööd, teadmiste arendamist ning oskusteabe vahetamist meie valdkonnas.  Sidusrühmadeks on:

 • poliitikakujundajad, spetsialistid ja rahastajad ELis, selle liikmesriikides ning partnerriikides;
 • Euroopa ja rahvusvahelised institutsioonid (nt kahepoolsed rahastamisorganisatsioonid ELi liikmesriikides, Maailmapank, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) ning ÜRO organisatsioonid).

Asutatud: 1994

Direktor: Madlen Serban

Kontaktandmed: 

Euroopa Koolitusfond(ETF)

Kontaktandmed

Aadress: 

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel: 
+39 011 630 22 22
Faks: 
+39 011 630 22 00