Europæiske Union

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) hjælper EU's partnerlande med at modernisere deres uddannelsessystemer, så borgerne kan få de kvalifikationer, færdigheder og andre kompetencer, de har brug for i dynamiske økonomier og samfund. Vi betragter almen uddannelse og erhvervsuddannelse som en del af ét samlet læringssystem.

Vi samarbejder med EU's nabolande som led i forskellige eksterne samarbejdsprogrammer:

 • udvidelsen (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Kosovo, Montenegro, Serbien og Tyrkiet)
 • Den europæiske naboskabspolitik (Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Egypten, Georgien, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Moldova, Syrien, Tunesien, Ukraine og Palæstina)
 • EU's partnerskab med Rusland
 • landene i Centralasien (Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan).

Vi arbejder med projekter på mange forskellige områder, bl.a.:

 • livslang læring
 • beskæftigelsesegnethed og konkurrenceevne
 • læreruddannelse
 • kvalitetssikring
 • lige muligheder for kvinder og minoritetsgrupper
 • referencerammer for kvalifikationer
 • iværksætteruddannelse
 • kvalifikationer til fattigdomsbekæmpelse
 • teknologi i en læringsproces
 • ledelse og åbenhed
 • kvalifikationsprofiler for migranter.

I denne sammenhæng søger vi at:

 • levere oplysninger, rådgivning og bistand til EU til at udvikle personalepolitikker i partnerlandene
 • hjælpe interessenter i partnerlandene med at opbygge kapacitet inden for personaleudvikling
 • hjælpe med at yde EU-bistand til interessenter i partnerlandene
 • tilskynde til netværksdannelse og udveksling af oplysninger, erfaringer og god praksis – både mellem EU og partnerlandene og blandt partnerlandene.

Som internationalt ekspertisecenter arbejder vi sammen med de relevante interessentgrupper for at fremme og lette samarbejdet, udviklingen af viden og udvekslingen af erfaringer inden for vores ansvarsområde.  Det omfatter bl.a.:

 • beslutningstagere, fagfolk og donorer i EU, medlemslandene og partnerlandene
 • europæiske og internationale institutioner som f.eks. bilaterale donororganisationer i EU-landene, Verdensbanken, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og FN's organisationer.

Oprettelse: 1994

Ledelse: Madlen Serban

Kontakt: 

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut(ETF)

Kontakt

Adresse: 

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tlf.: 
+39 011 630 22 22
Fax: 
+39 011 630 22 00
Back to top