Den Europæiske Union

European Training Foundation (ETF)

European Training Foundation (ETF)

Oversigt

 • Rolle: ETF støtter menneskelig udvikling i nabolandene
 • Direktør: Cesare Onestini
 • Oprettet i: 1994
 • Antal ansatte: 130
 • Sted: Torino (Italien)
 • Website: ETF

Som led i EU's forbindelser udadtil hjælper Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) nabolandene med at få mest muligt ud af deres befolknings evner og færdigheder ved at modernisere deres erhvervsuddannelser og arbejdsmarked.

Hvad laver det

ETF støtter menneskelig udvikling i 29 partnerpartnerlande (i Sydøsteuropa og Tyrkiet, Østeuropa, det sydlige og østlige Middelhavsområde og Centralasien). Det hjælper med at udforme, gennemføre og evaluere politikker og programmer, som skal:

 • styrke social mobilitet og social inklusion
 • modernisere uddannelsessystemerne
 • skabe balance mellem disse systemer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

Dermed støtter EFT partnerlandenes indsats for at skabe effektive og evidensbaserede politikker, der støtter borgernes deltagelse og velfærd, moderniserer faglige uddannelser og kurser, og som skaber overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet, både på nationalt og internationalt plan.

Det støtter også levering af EU-bistand til partnerlandene gennem eksperthjælp til udformning, gennemførelse, overvågning og evaluering af EU-initiativer og støtte til politisk dialog.

ETF's aktiviteter beskrives også i vores programmeringsdokument.

Struktur

ETF's bestyrelse består af:

 • en repræsentant fra hvert EU-land
 • 3 repræsentanter fra EU-Kommissionen
 • 3 uafhængige eksperter, der er indstillet af EU-Parlamentet
 • 3 observatører fra partnerlandene.

Formanden er en af de tre repræsentanter fra EU-Kommissionen. Bestyrelsen mødes to gange om året for at drøfte og vedtage arbejdsprogrammet og det årlige budget.

Bestyrelsen udpeger ETF's direktør for en periode på fem år, der kan forlænges med yderligere tre år.

ETF har ansat eksperter i erhvervsuddannelsespolitikker og -systemer og arbejdsmarkedet, og de støttes af informationsmedarbejdere og administrativt personale.

Sådan arbejder det

Erhvervsuddannelser og -kurser, menneskelig udvikling, færdigheder og migration står i forbindelse med hinanden. EFT's samarbejde med partnerlandene går på tværs af disse syv hovedområder:

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut arbejder tæt sammen med:

Hvem har gavn af instituttet

Faglærte arbejdstagere, som får bedre muligheder for at finde arbejde i deres hjemland, så deres risiko for social eksklusion, fattigdom og ulovlig migration mindskes.

Partnerlandene bliver mere velstående og stabile, og det giver flere muligheder for handel og investeringer.

EU-landene får mulighed for at ansætte kvalificerede arbejdstagere, som kommer til Europa på en mere reguleret måde, og som kan udfylde det kompetencegab, der opstår som følge af befolkningsudviklingen.

Kontakt

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut(ETF)

Kontakt

Adresse

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tlf.
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Back to top