Evropská unie

Evropská nadace odborného vzdělávání

Evropská nadace odborného vzdělávání

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) pomáhá partnerským zemím modernizovat systémy vzdělávání a odborné přípravy, aby předávaly znalosti a dovednosti potřebné v dynamické ekonomice a společnosti. Vzdělávání a odborná příprava jsou pro nás součástí jednoho uceleného vzdělávacího systému.

Spolupracujeme se státy v sousedství Evropské unie v rámci řady jejích programů vnější spolupráce:

 • proces rozšiřování (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Island, Kosovo, Srbsko a Turecko)
 • evropská politika sousedství (Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Moldavsko, Maroko, Sýrie, Tunisko, Ukrajina a Palestina)
 • partnerství EU–Rusko
 • středoasijské země (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán)

Pracujeme na projektech v širokém spektru oblastí, k nimž patří zejména:

 • celoživotní učení
 • zaměstnatelnost a konkurenceschopnost
 • vzdělávání učitelů
 • zajišťování kvality
 • rovný přístup žen a menšinových skupin ke vzdělání
 • rámce kvalifikací
 • výuka podnikání
 • dovednosti pro snižování chudoby
 • technologie ve vzdělávání
 • veřejná správa a transparentnost
 • kvalifikační profily migrujících osob

V této souvislosti:

 • poskytujeme informace, poradenství a pomoc Evropské unii pro její politiky rozvoje lidských zdrojů v partnerských zemích
 • podporujeme příslušné subjekty v partnerských zemích, aby budovaly kapacity v oblasti rozvoje lidských zdrojů
 • pomáháme doručovat pomoc EU příslušným subjektům v partnerských zemích
 • podporujeme navazování kontaktů a výměnu informací, zkušeností a osvědčených postupů jak mezi EU a partnerskými zeměmi, tak mezi partnerskými zeměmi navzájem

Jako mezinárodní odborné středisko pracujeme s relevantními subjekty s cílem stimulovat a usnadňovat spolupráci, rozvoj znalostí a výměnu zkušeností v oboru. Spolupracujeme například s:

 • tvůrci politiky, odborníky z praxe a dárci z Evropské unie a jejích členských států a z partnerských zemí
 • evropskými a mezinárodními institucemi jako např. bilaterálními dárcovskými organizacemi v zemích EU, Světovou bankou, Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a s OSN

Vznik: 1994

Vedení: Madlen Serban

Kontaktní údaje: 

Evropská nadace odborného vzdělávání(ETF)

Kontaktní údaje

Adresa: 

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel: 
+39 011 630 22 22
Fax: 
+39 011 630 22 00