Evropska unija

Evropski organ za vrednostne papirje in trge

Evropski organ za vrednostne papirje in trge

Pregled

 • Naloga: izboljšati varstvo vlagateljev ter spodbujati stabilnost in pravilno delovanje finančnih trgov
 • Predsednik: Steven Maijoor
 • Izvršni direktor: Verena Ross
 • Člani: nacionalni organi, pristojni za trge z vrednostnimi papiriji v vseh državah EU
 • Člani brez glasovalnih pravic: Evropski bančni organ (EBA), Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA), Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB), Evropska komisija
 • Opazovalci: Islandija, Lihtenštajn in Norveška
 • Ustanovitev: 2011
 • Število zaposlenih: 200
 • Sedež: Pariz (Francija)
 • Spletišče: ESMA

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je neodvisni organ EU, ki skrbi za boljše varstvo vlagateljev ter spodbuja stabilnost in pravilno delovanje finančnih trgov.

Naloge

Organ ima 3 cilje:

 • varstvo vlagateljev – zagotavlja boljše izpolnjevanje potreb uporabnikov finančnih produktov, krepi pravice vlagateljev in hkrati priznava njihovo odgovornost;
 • pravilno delovanje trgov – spodbuja integriteto, transparentnost, učinkovitost in pravilno delovanje finančnih trgov ter zanesljivo tržno infrastrukturo;
 • finančna stabilnost – krepi finančni sistem, da bi ta lahko vzdržal pretrese in izravnavo finančnih neravnovesij, spodbuja gospodarsko rast.

Organ je tudi odgovoren za usklajevanje ukrepov, ki jih sprejmejo nadzorniki vrednostnih papirjev, ali za sprejem nujnih ukrepov v kriznih razmerah.

Struktura

Odbor nadzornikov, ki sprejema vse politične odločitve in je odgovoren za delo organa, sestavljajo:

Upravni organ, ki ga sestavljajo predsednik agencije, zastopniki nacionalnih nadzornih organov in predstavniki Komisije, zagotavlja pravilno opravljanje nalog organa.

Delovanje

Agencija opravlja štiri dejavnosti:

 • ocenjuje tveganja za vlagatelje, trge in finančno stabilnost – spodbuja transparentnost informacij in varstvo vlagateljev, saj so vlagateljem na voljo njeni javni registri in podatkovne zbirke. Vlagateljem tudi izdaja opozorila;
 • pripravlja enotni pravilnik za finančne trge EU – s pripravo tehničnih standardov izboljšuje enotni trg EU in svetuje institucijam EU pri pripravi nove zakonodaje;
 • spodbuja standardizacijo nadzornih praks – z izmenjavo najboljših praks in izboljšanjem učinkovitosti delovanja pristojnih nacionalnih organov in finančne industrije;
 • neposredno nadzira posebna finančna telesa – bonitetne agencije in repozitorije sklenjenih poslov.

Koristi

Agencija prinaša koristi naslednjim področjem in deležnikom:

 • gospodarstvu
 • širši javnosti
 • regulatorjem trga z vrednostnimi papirji
 • industriji finančnih storitev
 • malim in institucionalnim vlagateljem ter potrošnikom
 • ponudnikom finančnih storitev
 • uporabnikom finančnih trgov
Kontaktni podatki

Evropski organ za vrednostne papirje in trge(ESMA)

Kontaktni podatki

Naslov

103 rue de Grenelle

F-75345 Paris

France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Back to top