Uniunea Europeană

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

Prezentare generală

 • Rol: îmbunătățirea nivelului de protecție de care beneficiază investitorii și promovarea stabilității și a bunei funcționări a piețelor financiare
 • Președinte: Steven Maijoor
 • Director executiv: Verena Ross
 • Membri: autoritățile naționale responsabile cu piețele de valori mobiliare din fiecare țară a UE
 • Membri fără drept de vot: Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), Comisia Europeană (CE)
 • Observatori: Islanda, Liechtenstein și Norvegia
 • Înființare: 2011
 • Număr de angajați: 200
 • Sediu: Paris (Franța)
 • Site: ESMA

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) este un organism independent al UE, al cărui scop este de a asigura o mai bună protecție a investitorilor și de a promova stabilitatea și funcționarea corectă a piețelor financiare.

Ce face ESMA?

ESMA are 3 obiective:

 • Protecția investitorilor - să răspundă mai bine nevoilor consumatorilor de servicii financiare și să le consolideze drepturile de investitori recunoscându-le, în același timp, responsabilitățile
 • Buna funcționare a piețelor - să promoveze integritatea, transparența, eficacitatea și buna funcționare a piețelor financiare, precum și o infrastructură solidă a pieței
 • Stabilitate financiară - să consolideze sistemul financiar pentru a-i permite să reziste la șocuri și la apariția dezechilibrelor financiare și să încurajeze creșterea economică.

ESMA răspunde și de coordonarea măsurilor luate de autoritățile de supraveghere a valorilor mobiliare sau de adoptarea unor măsuri de urgență în situații de criză.

Structură

Consiliul supraveghetorilor ia toate deciziile strategice și aprobă activitatea ESMA. El se compune din:

Un consiliu de administrație, compus din președintele ESMA, reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere și din delegați ai Comisiei, se asigură că ESMA își îndeplinește corect îndatoririle.

Cum lucrează ESMA?

ESMA desfășoară patru tipuri de activități:

 • Evaluează riscurile pentru investitori, piețe și stabilitatea financiară - promovează transparența și protecția investitorilor, punându-le la dispoziție informații prin intermediul bazelor de date și registrelor noastre publice și emițând avize
 • Elaborează un cadru unic de reglementare pentru piețele financiare din UE - își propune să contribuie la îmbunătățirea pieței unice a UE elaborând norme tehnice și oferind instituțiilor europene consultanță privind elaborarea noilor reglementări
 • Încurajează standardizarea practicilor de supraveghere - prin schimb de bune practici și îmbunătățrea eficienței atât a autorităților naționale de concurență, cât și a sectorului financiar
 • Supraveghează direct organisme financiare specifice - agențiile de rating de credit și registrele centrale de tranzacții.

Cine sunt beneficiarii?

Beneficiarii sunt următoarele sectoare și părți interesate:

 • economia
 • publicul larg
 • autoritățile de reglementare a piețelor de valori mobiliare
 • sectorul serviciilor financiare
 • investitorii privați și instituționali și consumatorii
 • prestatorii de servicii financiare
 • utilizatorii piețelor financiare.
Date de contact

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe(AEVMP)

Date de contact

Adresă

103 rue de Grenelle

F-75345 Paris

France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Back to top