Europese Unie

Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

In het kort

 • Rol: beleggers beter beschermen en de orde en stabiliteit op de financiële markten bevorderen
 • Voorzitter: Steven Maijoor
 • Directeur: Verena Ross
 • Leden: de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de effectenmarkten in elk EU-land
 • Leden zonder stemrecht: Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA), het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) en de Europese Commissie (EC)
 • Waarnemers: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
 • Opgericht: 2011
 • Medewerkers: 200
 • Locatie: Parijs (Frankrijk)
 • Website: ESMA

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) is een onafhankelijk instantie die de belegger moet beschermen en de orde en stabiliteit van de financiële markten moet bevorderen.

Wat doet de ESMA?

De ESMA heeft 3 doelstellingen:

 • Beleggersbescherming - beter tegemoetkomen aan de behoeften van financiële consumenten en hun rechten als beleggers versterken zonder hun verantwoordelijkheden uit het oog te verliezen
 • Ordelijke markten - integriteit, transparantie, efficiëntie en gezonde financiële markten en een robuuste marktinfrastructuur stimuleren
 • Financiële stabiliteit - het financiële stelsel bestand maken tegen schokken en financiële onevenwichtigheden , en tevens de economische groei bevorderen

De ESMA moet ook de maatregelen van effectentoezichthouders coördineren en dringende maatregelen treffen in crisissituaties.

Structuur

De raad van toezichthouders, die alle beleidsbeslissingen neemt en toezicht houdt op de werkzaamheden van de ESMA, bestaat uit:

Een raad van bestuur, bestaande uit de voorzitter van de ESMA, vertegenwoordigers van de nationale toezichthouders en de Commissie, ziet erop toe dat de ESMA haar taken correct uitvoert.

Hoe werkt de ESMA?

De activiteiten van ESMA zijn vierledig:

 • De risico's voor de beleggers, de markten en de financiële stabiliteit beoordelen om de transparantie en de bescherming van beleggers te stimuleren door beleggers informatie te geven via openbare registers en databanken en door waarschuwingen te publiceren
 • Een single rulebook voor de financiële markten in de EU opstellen om de Europese interne markt te versterken door technische normen te ontwikkelen en de EU-instellingen te adviseren over nieuwe wetgeving
 • Standaardisering van toezichtpraktijken stimuleren door goede werkwijzen uit te wisselen en de efficiëntie te vergroten zowel bij de nationale toezichthouders als in de financiële sector
 • Direct toezicht houden op bepaalde financiële organen zoals ratingbureaus en transactieregisters

Wie is erbij gebaat?

De volgende sectoren en belanghebbenden:

 • de economie in het algemeen
 • het brede publiek
 • de toezichthouders voor de effectenmarkten
 • de sector financiële dienstverlening
 • kleine en institutionele beleggers en consumenten
 • financiëledienstverleners
 • afnemers van financiële diensten/producten
Contact

Europese Autoriteit voor effecten en markten(EAEM)

Contact

Adres

201-203 Rue de Bercy

75012 Paris

France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Back to top