Eiropas Savienība

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

Īss apraksts

 • Uzdevums: uzlabot ieguldītāju aizsardzību un veicināt finanšu tirgu stabilitāti un pienācīgu darbību
 • Priekšsēdētājs: Stīvens Maijors
 • Izpilddirektore: Verena Rosa
 • Locekļi: par vērtspapīru tirgu atbildīgās struktūras katrā ES valstī
 • Locekļi bez balsstiesībām: Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI), Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK), Eiropas Komisija (EK)
 • Novērotāji: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
 • Dibināšanas gads: 2011
 • Darbinieku skaits: 200
 • Atrašanās vieta: Parīze (Francija)
 • Tīmekļa vietne: EVTI

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) ir neatkarīga ES struktūra, kuras mērķis ir uzlabot ieguldītāju aizsardzību un veicināt finanšu tirgu stabilitāti un pienācīgu darbību.

Ko EVTI dara?

Tā īsteno 3 mērķus:

 • aizsargāt ieguldītājus — labāk apmierināt finanšu pakalpojumu patērētāju vajadzības un nostiprināt viņu kā ieguldītāju tiesības, tajā pašā laikā atzīstot viņu pienākumus;
 • garantēt tirgu pienācīgu darbību — veicināt godīgumu, caurskatāmību, efektivitāti un finanšu tirgu pienācīgu darbību, kā arī stabila tirgus infrastruktūras pastāvēšanu;
 • nodrošināt finanšu stabilitāti — nostiprināt finanšu sistēmu, lai tā varētu izturēt triecienus un finanšu nelīdzsvarotības rašanos, un sekmēt ekonomikas izaugsmi.

EVTI ir arī uzdevums koordinēt pasākumus, ko veic vērtspapīru uzraudzības iestādes, un veikt ārkārtas pasākumus, ja rodas krīzes situācija.

Struktūra

Uzraudzības padome pieņem visus politiskos lēmumus un apstiprina EVTI darbu. Tās sastāvā ir:

Valde, kurā ir EVTI priekšsēdētājs, valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji un Komisijas pārstāvji, nodrošina, ka EVTI pilda savus pienākumus pareizi.

Kā EVTI strādā?

Tā īsteno četru veidu darbības:

 • novērtē ieguldītāju, tirgu un finanšu stabilitātes risku — veicina caurskatāmību un ieguldītāju aizsardzību, sniedzot viņiem informāciju mūsu datubāzēs un publiskos reģistros un nosūtot brīdinājumus ieguldītājiem;
 • panāk vienotu regulējumu ES finanšu tirgiem — uzlabo ES vienoto tirgu, ieviešot tehniskos standartus un konsultējot ES iestādes par jaunu tiesību aktu izstrādi;
 • veicina uzraudzības metožu standartizēšanu, daloties labākajā pieredzē un uzlabojot valstu kompentento iestāžu (VKI) un finanšu sektora efektivitāti;
 • tieši uzrauga specifiskas finanšu struktūras — kredītvērtējuma aģentūras un darījumu reģistrus.

Kas ir ieguvēji?

Tie ir šādi:

 • ekonomika,
 • visa sabiedrība kopumā,
 • vērtspapīru tirgu regulatori,
 • finanšu pakalpojumu nozare,
 • privātie un institucionālie ieguldītāji un patērētāji,
 • finanšu pakalpojumu sniedzēji,
 • finanšu tirgu lietotāji.
Kontaktinformācija

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde(EVTI)

Kontaktinformācija

Adrese

103 rue de Grenelle

F-75345 Paris

France

Ta-lr
+33 1 58 36 43 21
Fakss
+33 1 58 36 43 30
Back to top