Europos Sąjunga

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

Apžvalga

 • Vaidmuo: gerinti investuotojų apsaugą ir skatinti stabilias ir tvarkingas finansų rinkas.
 • Pirmininkas: Steven Maijoor
 • Vykdomasis direktorius: Verena Ross
 • Nariai: kiekvienos ES šalies nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už vertybinius popierius
 • Balsavimo teisės neturintys nariai: Europos bankininkystės institucija (EBA), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA), Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRB), Europos Komisija (EK).
 • Stebėtojai: Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija
 • Įsteigta 2011 m.
 • Darbuotojų skaičius: 200
 • Vieta: Paryžius (Prancūzija)
 • Interneto svetainė: ESMA

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) yra nepriklausoma ES agentūra, kurios tikslas – padidinti investuotojų apsaugą ir skatinti stabilias ir tvarkingas finansų rinkas.

Kokia yra ESMA veikla?

ESMA siekia trijų tikslų:

 • investuotojų apsaugos – užtikrinti, kad būtų geriau tenkinamos finansinių paslaugų vartotojų reikmės, ir stiprinti investuotojų teises, drauge pripažįstant jų pareigas;
 • tvarkos rinkose – puoselėti sąžiningumą, skaidrumą, veiksmingumą ir tinkamą finansinių rinkų veikimą bei patvarią rinkos infrastruktūrą;
 • finansinio stabilumo – stiprinti finansų sistemą, kad ji būtų atspari sukrėtimams ir finansinių disbalansų padariniams, ir skatinti ekonomikos augimą.

ESMA taip pat atsako už priemonių, kurių imasi vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijos, koordinavimą bei skubių priemonių priėmimą kilus krizei.

Struktūra

ESMA Priežiūros tarybą, kuri priima visus politinius sprendimus ir yra atsakinga už ESMA veiklos tvirtinimą, sudaro:

Valdyba, kurią sudaro ESMA pirmininkas, nacionalinių priežiūros institucijų atstovai ir Komisijos atstovai, užtikrina, kad ESMA savo veiklą vykdytų tinkamai.

Kaip veikia ESMA?

ESMA vykdo ketveriopą veiklą:

 • vertina investuotojų, rinkų ir finansinį stabilumą – viešuose registruose ir duomenų bazėse teikiant informaciją investuotojams ir skelbiant perspėjimus skatinamas skaidrumas ir investuotojų apsauga;
 • rengia bendras ES finansinių rinkų taisykles – bendrais techniniais standartais ir konsultacijomis ES institucijoms naujų teisės aktų klausimais tobulinama ES bendroji rinka;
 • skatina priežiūros praktikos standartizavimą – dalijasi gerąja praktika ir didina tiek nacionalinių kompetentingų institucijų, tiek finansų pramonės veiksmingumą;
 • tiesiogiai prižiūri konkrečias finansų įstaigas – kredito reitingų agentūras ir sandorių duomenų saugyklas.

Kam naudinga ESMA veikla?

Naudos gauna:

 • ekonomika
 • plačioji visuomenė
 • vertybinių popierių rinkų reglamentuotojai
 • finansinių paslaugų pramonė
 • mažmeniniai ir instituciniai investuotojai ir vartotojai
 • finansinių paslaugų teikėjai
 • finansinių rinkų dalyviai
Kontaktiniai duomenys

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija(EVPRI)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

201-203 Rue de Bercy

75012 Paris

France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Back to top