Europska unija

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

Pregled

 • Uloga: poboljšanje zaštite ulagača te promicanje stabilnih i uređenih financijskih tržišta
 • Predsjednik: Steven Maijoor
 • Izvršna direktorica: Verena Ross
 • Članovi: nacionalna tijela odgovorna za tržište vrijednosnih papira u svakoj državi EU-a
 • Članovi bez prava glasa: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), Europski odbor za sistemske rizike (ESRB), Europska komisija (EK)
 • Promatrači: Island, Lihtenštajn i Norveška
 • Godina osnivanja: 2011.
 • Broj zaposlenika: 200
 • Lokacija: Pariz (Francuska)
 • Internetska stranica: ESMA

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) neovisno je tijelo EU-a čija je svrha poboljšati zaštitu ulagača i promicati stabilna i uređena financijska tržišta.

Čime se ESMA bavi?

EMA ima 3 cilja:

 • Zaštita ulagača – osiguranje da su potrebe korisnika financijskih proizvoda bolje zadovoljene te jačanje njihovih prava kao ulagača i potvrđivanje njihovih odgovornosti
 • Uređena tržišta – promicanje integriteta, transparentnosti, učinkovitosti i dobrog funkcioniranja financijskih tržišta i snažne tržišne infrastrukture
 • Financijska stabilnost – jačanje financijskog sustava kako bi on mogao podnositi šokove i posljedice financijskih neravnoteža te poticanje gospodarskog rasta

ESMA je odgovorna i za koordinaciju mjera koje poduzimaju regulatori za vrijednosne papire i donošenje izvanrednih mjera u kriznim situacijama.

Struktura

Odbor nadzornih tijela donosi sve političke odluke te je odgovoran za odobravanje rada ESMA-e, a čine ga:

Članovi Upravnog odbora su predsjednik ESMA-e, predstavnici nacionalnih nadzornih tijela i izaslanici Komisije, a njegova uloga je osiguranje da ESMA obavlja svoje dužnosti na ispravan način.

Kako ESMA funkcionira?

ESMA ima četiri područja djelatnosti:

 • Procjena rizika za ulagače, tržišta i financijsku stabilnost u cilju promicanja transparentnosti i zaštite ulagača informiranjem ulagača putem naših javnih registara i baza podataka te izdavanjem upozorenja ulagačima
 • Dovršetak jedinstvenog pravilnika za financijska tržišta EU-a u cilju unapređenja jedinstvenog tržišta EU-a razvojem tehničkih normi i savjetovanjem institucija EU-a o izradi novih zakona
 • Promicanje standardizacije nadzornih praksi razmjenom najbolje prakse i povećanjem učinkovitosti nacionalnih nadležnih tijela i financijskog sektora
 • Izravni nadzor određenih financijskih tijela, odnosno agencija za kreditni rejting i trgovinskih repozitorija

Tko ima koristi od ESMA-e?

Sljedeća područja i dionici imaju koristi od ESMA-e:

 • gospodarstvo
 • javnost
 • regulatori tržišta vrijednosnih papira
 • sektor financijskih usluga
 • mali i institucionalni ulagači te potrošači
 • pružatelji financijskih usluga
 • korisnici financijskih tržišta
Kontaktni podaci

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala(ESMA)

Kontaktni podaci

Adresa

103 rue de Grenelle

F-75345 Paris

France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Faks
+33 1 58 36 43 30
Back to top