Euroopan Unioni

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

Perustiedot

 • Tehtävä: parantaa sijoittajansuojaa ja rahoitusmarkkinoiden vakautta ja moitteetonta toimintaa
 • Puheenjohtaja: Steven Maijoor
 • Toimitusjohtaja: Verena Ross
 • Jäsenet: Vastaavat kansalliset arvopaperimarkkinaviranomaiset kussakin EU-maassa
 • Ei-äänivaltaiset jäsenet: Euroopan pankkiviranomainen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA), Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), Euroopan komissio
 • Tarkkailijat: Islanti, Liechtenstein ja Norja
 • Perustettu: 2011
 • Henkilöstömäärä: 200
 • Sijainti: Pariisi (Ranska)
 • Verkkosivusto: ESMA

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on EU:n riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä on parantaa sijoittajansuojaa ja edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta ja moitteetonta toimintaa.

ESMAn tehtävät

Viranomaisella on kolme tavoitetta:

 • Sijoittajansuoja: valvoa, että finanssialan kuluttajien tarpeisiin vastataan paremmin, ja vahvistaa sijoittajien oikeuksia ottaen samalla huomioon heidän velvollisuutensa
 • Sijoitusmarkkinoiden moitteeton toiminta: edistää eheitä, avoimia, tehokkaita ja moitteettomasti toimivia rahoitusmarkkinoita ja vankkaa markkinainfrastruktuuria
 • Rahoitusvakaus: vahvistaa rahoitusjärjestelmää, jotta se kestäisi häiriö- ja tasapainottomuustekijät, ja edistää taloudellista kasvua.

ESMAn tehtävänä on myös koordinoida arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaisten toimintaa ja toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä kriisitilanteissa.

Rakenne

Hallintoneuvostoon, joka päättää toimintalinjoista ja hyväksyy ESMAn toimet, kuuluvat

Johtokunta, jonka jäseninä ovat ESMAn puheenjohtaja, kansallisten valvontaviranomaisten edustajat ja komission edustajat, varmistaa, että ESMA toteuttaa tehtävänsä asianmukaisesti.

ESMAn toiminta

Viranomaisella on neljä toiminta-aluetta:

 • Arvioi sijoittajiin, markkinoihin ja rahoitusmarkkinoiden vakauteen kohdistuvia riskejä: edistää avoimuutta ja sijoittajansuojaa antamalla sijoittajille tietoa julkisten rekistereiden ja tietokantojen kautta ja varoittamalla vaaroista.
 • Täydentää EU:n rahoitusmarkkinoiden yhteistä säännöstöä: vahvistaa sisämarkkinoiden toimintaa kehittämällä teknisiä standardeja ja antamalla EU:n toimielimille neuvoja uusien lakien laadinnassa.
 • Edistää valvontakäytänteiden lähentymistä: antaa tietoa parhaista käytänteistä ja parantaa kansallisten viranomaisten ja rahoitusalan toiminnan tehokkuutta.
 • Valvoo suoraan tiettyjä rahoitusalan toimijoita (luottoluokituslaitokset ja kauppatietorekisterit).

Hyötyjät

Viranomaisen toiminnasta hyötyvät monet alat ja sidosryhmät:

 • talous
 • kansalaiset
 • arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaiset
 • rahoituspalveluala
 • piensijoittajat, yhteisösijoittajat ja kuluttajat
 • rahoituspalvelujen tarjoajat
 • rahoitusmarkkinoiden käyttäjät.
Yhteystiedot

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen(EAMV)

Yhteystiedot

Osoite

201-203 Rue de Bercy

75012 Paris

France

P.
+33 1 58 36 43 21
F.
+33 1 58 36 43 30
Back to top