Den Europæiske Union

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Oversigt

 • Rolle: at øge investorbeskyttelsen og arbejde for stabile, velordnede markeder.
 • Midlertidig formand: Anneli Tuominen 
 • Administrerende direktør: Natasha Cazenave 
 • Medlemmer: Nationale myndigheder med ansvar for værdipapirmarkederne i hvert EU-land
 • Medlemmer uden stemmeret: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), EU-Kommissionen, Island, Liechtenstein og Norge
 • Oprettet i: 2011
 • Antal ansatte: 272
 • Sted: Paris (Frankrig)
 • Website: ESMA

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) er en uafhængig EU-myndighed, der har til opgave at forbedre investorbeskyttelsen og arbejde for stabile, velordnede finansmarkeder.

Hvad laver ESMA?

Myndigheden har tre målsætninger:

 • Investorbeskyttelse - at sikre, at finansielle forbrugeres behov betjenes bedre, at styrke deres rettigheder som investorer og samtidig anerkende deres ansvar.
 • Velordnede markeder - at forbedre integriteten, åbenheden, effektiviteten og finansmarkedernes funktionsmåde samt en robust markedsinfrastruktur.
 • Finansiel stabilitet - at styrke finanssystemet, så det kan modstå chok og udbrud af finansielle ubalancer og samtidig understøtte økonomisk vækst.

ESMA er også ansvarlig for at koordinere de indgreb, der foretages af værdipapirtilsyn, eller at træffe nødforanstaltninger, hvis der opstår krisesituationer.

Struktur

Tilsynsrådet, som tager alle politikbeslutninger og har ansvaret for at godkende ESMA's arbejde, omfatter:

En direktion, der omfatter formanden for ESMA, repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionens delegerede, sørger for, at ESMA udfører sine opgaver korrekt.

Hvordan arbejder ESMA?

Arbejdsopgaverne fordeler sig på fire grupper:

 • Vurdering af risikoen for investorer, markeder og finansstabiliteten - at styrke åbenheden og investorbeskyttelsen ved at stille oplysninger til rådighed for investorer gennem vores offentlige registre og databaser og ved at udsende advarsler til investorer.
 • At udarbejde et fælles regelsæt for alle finansmarkeder i EU - at forbedre EU's indre marked ved at udvikle tekniske standarder og rådgive EU's institutioner om udarbejdelse af ny lovgivning.
 • At fremme standardiseringen af tilsynspraksis - ved at dele bedste praksis og gøre både de nationale konkurrencemyndigheder og finansbranchen mere effektive.
 • At føre direkte tilsyn med bestemte finansielle organer - kreditvurderingsbureauer og transaktionsregistre.

Hvem nyder godt af det?

Følgende områder og interessenter:

 • økonomien
 • offentligheden
 • reguleringsmyndighederne på værdipapirmarkederne
 • finansbranchen
 • detailinvestorer, institutionelle investorer og forbrugere
 • udbydere af finansielle tjenesteydelser
 • brugere af finansmarkeder
Kontakt

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed(ESMA)

Kontakt

Adresse

201-203 Rue de Bercy

75012 Paris

France

Tlf.
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Back to top