Evropská unie

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Přehled

 • Úloha: zlepšovat ochranu investorů a přispívat ke stabilitě a řádnému fungování finančních trhů
 • Předseda: Steven Maijoor
 • Výkonná ředitelka: Verena Ross
 • Členové: vnitrostátní orgány odpovědné za trhy s cennými papíry v jednotlivých zemích EU
 • Členové bez hlasovacího práva: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Evropská rada pro systémová rizika (ESRB), Evropská komise (EK)
 • Pozorovatelé: Island, Lichtenštejnsko a Norsko
 • Rok zřízení: 2011
 • Počet zaměstnanců: 200
 • Sídlo: Paříž (Francie)
 • Internetové stránky: ESMA

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) je nezávislý subjekt EU, jehož úkolem je zlepšovat ochranu investorů a přispívat ke stabilitě a řádnému fungování finančních trhů.

Úkoly orgánu ESMA

Tento orgán sleduje tři cíle:

 • ochrana investorů – zajistit, aby byly spotřebitelům na finančním trhu poskytovány kvalitnější služby, aby byla posílena jejich práva jakožto investorů a zároveň aby byla uznána jejich odpovědnost.
 • řádné fungování trhů – posílit integritu, transparentnost, efektivitu a řádné fungování finančních trhů a odolnost tržní infrastruktury.
 • finanční stabilita – posílit finanční systém tak, aby byl schopen odolávat šokům a poradit si s případnou finanční nerovnováhou, a také podpořit hospodářský růst.

ESMA odpovídá rovněž za koordinaci opatření, která přijímají orgány pro dohled nad cennými papíry, nebo za přijímání mimořádných opatření v případě krizových situací.

Struktura

Členy rady orgánů dohledu, která přijímá veškerá politická rozhodnutí a je odpovědná za schvalování práce orgánu ESMA, jsou:

Řídící rada, ve které zasedá předseda orgánu ESMA, zástupci vnitrostátních orgánů dohledu a zástupci Komise, zajišťuje, aby orgán ESMA řádně plnil své povinnosti.

Činnost orgánu ESMA

Jeho činnost se zaměřuje na čtyři oblasti:

 • vyhodnocování rizik, jež ohrožují investory, trhy a finanční stabilitu – úkolem je zlepšit transparentnost a ochranu investorů tím, že se jim zpřístupní informace z rejstříků a databází a že se budou vydávat varování pro investory
 • dotvoření jednotného souboru pravidel pro finanční trhy EU – úkolem je zdokonalit jednotný trh EU tím, že budou vypracovány technické normy a orgány EU budou moci využít poradenství ohledně nových právních předpisů
 • podpora standardizace postupů při vykonávání dohledu – budou se sdílet osvědčené postupy a zlepší se efektivita jak na straně vnitrostátních příslušných orgánů, tak ve finančním sektoru
 • přímý dohled nad konkrétními finančními institucemi – ratingovými agenturami a registry obchodních údajů

Kdo má z činnosti orgánu prospěch?

Tyto oblasti a zainteresované strany:

 • ekonomika
 • široká veřejnost
 • regulační orgány trhů s cennými papíry
 • odvětví finančních služeb
 • drobní (retailoví) a institucionální investoři a spotřebitelé
 • poskytovatelé finančních služeb
 • uživatelé finančních trhů
Kontaktní údaje

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy(ESMA)

Kontaktní údaje

Adresa

103 rue de Grenelle

F-75345 Paris

France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Back to top