Uniunea Europeană

Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)

Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)

Consiliul European pentru Cercetare (CEC) face parte din cel de-al şaptelea program-cadru al UE pentru cercetare (PC7). Consiliul a fost înfiinţat de către Comisia Europeană în februarie 2007, pe baza programului specific IDEI din cadrul PC7, în vederea sprijinirii activităţilor de cercetare exploratorie propuse de cercetători. Consiliul dispune de un buget total de 7,5 miliarde de euro (pentru perioada 2007-2013).

Principalul său obiectiv este acela de a stimula excelenţa ştiinţifică în Europa, sprijinind şi încurajând oamenii de ştiinţă, academicienii şi inginerii cei mai buni şi cu adevărat creativi, care sunt invitaţi să depună propuneri în orice domeniu al cercetării.

CEC este format dintr-un consiliu ştiinţific şi o agenţie executivă care acţionează în numele Comisiei Europene. Consiliul Ştiinţific al CEC defineşte strategia şi metodele ştiinţifice, în timp ce Agenţia Executivă a acestuia implementează şi aplică aceste strategii şi metode în gestionarea şi derularea activităţilor de finanţare ale CEC în contextul legislativ al PC7.

Agenţia Executivă a CEC a fost înfiinţată oficial în decembrie 2007 şi a obţinut autonomie administrativă în data de 15 iulie 2009.

CEC funcţionează în mod transparent, deţinând autonomie şi integritate, garantate de către Comisia Europeană, în faţa căreia raportează. Comisia Europeană îşi asumă responsabilitatea finală faţă de executarea PC7 şi faţă de bugetul alocat acestuia.

Agenţia Executivă a CEC are următoarele sarcini:

  • executarea programului de lucru anual, definit de către Consiliul ştiinţific al CEC şi adoptat de către Comisie;
  • punerea în aplicare a apelurilor pentru propuneri, în conformitate cu programul de lucru;
  • informarea şi sprijinirea candidaţilor;
  • organizarea de evaluări de către colegi;
  • încheierea şi administrarea de acorduri de subvenţionare, în conformitate cu regulamentul de finanţare al UE;
  • acordarea de asistenţă Consiliului Ştiinţific al Consiliului European pentru Cercetare.
Date de contact: 

Agenţia Executivă a Consiliului European pentru Cercetare(ERCEA)

Date de contact

Adresă: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax: 
+32 2 292 19 75