Unia Europejska

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) działa w ramach siódmego programu ramowego UE w dziedzinie badań naukowych (7. PR). Rada powstała w lutym 2007 r. – powołała ją do życia Komisja Europejska w oparciu o program szczegółowy 7. PR „Pomysły”, aby umożliwić wspieranie inicjowanych przez naukowców projektów badań przekraczających granice aktualnego poziomu wiedzy (badań „pionierskich”). Budżet rady na lata 2007–2013 wynosi 7,5 mld euro.

Jej głównym zadaniem jest danie impulsu do rozwoju pracy naukowej wysokiej jakości w Europie poprzez wspieranie najlepszych, najbardziej kreatywnych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, którzy mogą zgłaszać swoje wnioski we wszystkich dziedzinach badań.

ERC składa się z niezależnej rady naukowej oraz z agencji wykonawczej działającej w imieniu Komisji Europejskiej. Rada naukowa ERC określa strategię naukową i metodologię, które następnie agencja wykonawcza przekłada na praktykę stosowaną w procesie zarządzania oraz prowadzenia finansów ERC w kontekście prawnym 7. PR.

Agencję wykonawczą ERC oficjalnie ustanowiono w grudniu 2007 r. Od 15 lipca 2009 r. jest ona w pełni operacyjna.

ERC działa z zachowaniem zasad przejrzystości i integralności. Na straży tych zasad stoi Komisja Europejska, przed którą ERC odpowiada. Komisja Europejska ponosi ostateczną odpowiedzialność za wykonywanie 7. PR i jego budżetu.

Do zadań agencji wykonawczej ERC należy m.in:

  • wykonanie rocznego programu prac, określonego przez radę naukową ERC i przyjętego przez Komisję
  • wdrożenie zaproszeń do składania wniosków, zgodnie z programem prac
  • zapewnienie wnioskodawcom informacji i wsparcia
  • organizacja oceny opartej na wzajemnej weryfikacji
  • sporządzenie umów o dotacje i zarządzanie nimi, zgodnie z rozporządzeniem finansowym UE
  • zapewnienie wsparcia radzie naukowej ERC.

 

Dane kontaktowe: 

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych(ERCEA)

Dane kontaktowe

Adres: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Faks: 
+32 2 292 19 75