Europeese Unie

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA)

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA)

De Europese Onderzoeksraad (ERC) is een onderdeel van het zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7) van de EU. De ERC werd in februari 2007 door de Europese Commissie op grond van het specifieke programma IDEAS opgericht om door onderzoekers aangestuurde "grensverleggende" onderzoeksprojecten te ondersteunen. Het totale budget voor de periode 2007-2013 bedraagt 7,5 miljard euro.

De belangrijkste taak van de ERC is het stimuleren van wetenschappelijke expertise in Europa door de allerbeste creatieve wetenschappers, geleerden en ingenieurs te steunen en hen de kans te geven individuele voorstellen op hun onderzoeksgebied in te dienen.

De ERC omvat een onafhankelijke wetenschappelijke raad en een uitvoerend agentschap dat namens de Europese Commissie optreedt. De wetenschappelijke raad legt de wetenschappelijke strategie en methodologieën vast, terwijl het uitvoerend agentschap ze uitvoert en toepast bij het beheer en de uitvoering van de financieringsactiviteiten in het kader van KP7.

Het uitvoerend agentschap werd in december 2007 officieel opgericht en heeft op 15 juli 2009 bestuurlijke autonomie gekregen.

De ERC legt verantwoording af aan de Europese Commissie, die op haar beurt waarborgt dat de ERC op transparante, autonome en integere manier werkt. De Europese Commissie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van KP7 en het eraan verbonden budget.

De taken van het uitvoerend agentschap van de ERC zijn:

  • het jaarlijks werkprogramma uitvoeren, zoals vastgesteld door de wetenschappelijke raad en aangenomen door de Commissie;
  • oproepen tot het indienen van voorstellen doen, overeenkomstig het werkprogramma;
  • informatie en steun bieden aan de inschrijvers;
  • beoordeling door "peer review" organiseren;
  • subsidieovereenkomsten opstellen en beheren overeenkomstig het Financieel Reglement van de EU;
  • hulp bieden aan de wetenschappelijke raad van de ERC.

 

Contact: 

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad(ERCEA)

Contact

Adres: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax: 
+32 2 292 19 75