Európai Únió

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)

Az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) az EU hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogramjának (FP7) keretében működik. A tanácsot, melynek feladata a kutatók által javasolt „felderítő” kutatás támogatása, 2007 februárjában hozta létre az Európai Bizottság, a keretprogram Ötletek elnevezésű egyedi programjához kapcsolódóan. A 2007–2013 közötti időszakban az ERC 7,5 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik.

Az intézmény legfőbb célja az európai tudományos kiválóság fejlesztése. Ezt a célt a tevékenységi területükön legjobbnak számító, valóban kreatív tudósok, kutatók és mérnökök ösztönzése, támogatása révén igyekszik elérni. A tanács a tudomány minden területéről várja e szakemberek egyéni pályázatait.

Az ERC a független Tudományos Tanácsból és az Európai Bizottság nevében eljáró Végrehajtó Ügynökségből áll. A Tudományos Tanács a tudományos stratégia és módszertan meghatározásáért felel, a Végrehajtó Ügynökség feladata pedig az, hogy az így kialakított stratégiákat és módszereket a kutatási tanács finanszírozási tevékenységeinek irányítása és megvalósítása során az FP7 jogi keretein belül végrehajtsa és alkalmazza.

A Végrehajtó Ügynökség hivatalosan 2007 decemberében alakult meg, igazgatási önállóságot 2009. július 15-e óta élvez.

A kutatási tanács működését az átláthatóság, a függetlenség és az integritás jellemzi: ennek biztosításáról felügyelő szerve, az Európai Bizottság gondoskodik. A keretprogram végrehajtásáért és költségvetéséért végső fokon az Európai Bizottság visel felelősséget.

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége a következő feladatokat látja el:

  • végrehajtja az Európai Kutatási Tanács Tudományos Tanácsa által kidolgozott és az Európai Bizottság által elfogadott éves munkatervet;
  • kezeli a pályázati felhívásokat, a munkatervvel összhangban;
  • tájékoztatást és segítséget nyújt a pályázóknak;
  • megszervezi a szakértői értékelést;
  • kidolgozza és kezeli a támogatási megállapodásokat, összhangban az EU költségvetési rendeletével;
  • támogatást biztosít az Európai Kutatási Tanács Tudományos Tanácsa számára.
Elérhetőségi adatok: 

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége(ERCEA)

Elérhetőségi adatok

Cím: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax: 
+32 2 292 19 75