European Union website, the official EU website

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)

Euroopa Teadusnõukogu tegutseb ELi teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi (FP7) alusel. Euroopa Komisjon asutas teadusnõukogu 2007. aasta veebruaris vastavalt FP7 eriprogrammile „Ideed” eesmärgiga toetada teadlaste algatatud nn eesliini teadusprojekte. Teadusnõukogu eelarve ajavahemikuks 2007–2013 on 7,5 miljardit eurot.

Peamine eesmärk on stimuleerida Euroopas eesrindlikku teadustööd, toetades ja innustades parimaid loovaid teadlasi, teadureid ja insenere, kes on teretulnud esitama oma ettepanekuid mis tahes uurimisvaldkonnas.

Euroopa Teadusnõukogu koosneb sõltumatust teadusnõukogust ja Euroopa Komisjoni esindavast rakendusametist. Euroopa Teadusnõukogu sõltumatu teadusnõukogu määrab kindlaks teadusstrateegia ja meetodid ning Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet rakendab ja kohaldab neid oma töös ja rahastamistegevuses vastavalt FP7 sätetele.

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet loodi ametlikult 2007. aasta detsembris ning ta muutus halduslikult iseseisvaks 15. juulil 2009.

Euroopa Komisjon tagab teadusnõukogu tegevuse läbipaistvuse, sõltumatuse ja terviklikkuse. Teadusnõukogu annab aru Euroopa Komisjonile. Lõplik vastutus teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi elluviimise ja selle eelarve täitmise eest lasub Euroopa Komisjonil.

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet täidab järgmisi ülesandeid:

  • tegutseb vastavalt teadusnõukogu määratletud ja komisjoni vastuvõetud tööprogrammile
  • rakendab konkursikutseid kooskõlas tööprogrammiga
  • esitab taotlejatele teavet ja pakub toetust
  • rakendab konkursikutseid kooskõlas tööprogrammiga
  • korraldab toetuslepingute sõlmimist ja haldab neid lepinguid vastavalt ELi finantsmäärusele
  • abistab Euroopa Teadusnõukogu sõltumatut teadusnõukogu.
Kontaktandmed: 

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet(ERCEA)

Kontaktandmed

Aadress: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Faks: 
+32 2 292 19 75