Europæiske Union

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) er et initiativ under EU's 7. rammeprogram for forskning (RP7). Det blev oprettet af Kommissionen i februar 2007 for at støtte forskerinitieret frontlinjeforskning under særprogrammet "Idéer". Dets samlede budget er på 7,5 milliarder euro (2007-2013).

Forskningsrådet skal fremme videnskabelig topkvalitet i EU ved at støtte og motivere de dygtigste og virkelig nyskabende videnskabsfolk, forskere og ingeniører. De opfordres til at indsende forslag til projekter inden for alle forskningsdiscipliner.

Forskningsrådet består af et uafhængigt videnskabeligt råd og et forvaltningsorgan, der udfører opgaver for Kommissionen. Forskningsrådets videnskabelige råd skal bl.a. fastlægge de videnskabelige strategier og metoder, som Forskningsrådets forvaltningsorgan skal gennemføre og lægge til grund for sin administration af finansieringsprojekterne under RP7.

Forskningsrådets forvaltningsorgan blev oprettet i december 2007 og blev selvstændigt administrativt den 15. juli 2009.

Åbenhed, uafhængighed og integritet er nøgleordene for Forskningsrådets arbejde – det står Kommissionen som garant for. Forskningsrådet står for sin del til ansvar over for Kommissionen, som har det endelige ansvar for gennemførelsen af RP7 og dets budget.

Forskningsrådets forvaltningsorgan:

  • gennemfører det årlige arbejdsprogram, der fastlægges af Forskningsrådets videnskabelige råd og vedtages af Kommissionen
  • står for indkaldelser af forslag under arbejdsprogrammet
  • informerer og hjælper ansøgere
  • foretager faglige evalueringer ("peer reviews")
  • udarbejder og forvalter tilskudsaftaler i overensstemmelse med EU's finansforordning
  • bistår Det Videnskabelige Råd.

 

Kontakt: 

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd(ERCEA)

Kontakt

Adresse: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax: 
+32 2 292 19 75