Evropská unie

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)

Evropská rada pro výzkum (ERV, též angl. ERC) je součástí sedmého rámcového programu EU pro výzkum (7. RP). Byla zřízena v únoru 2007 Evropskou komisí na základě specifického programu „Myšlenky“ sedmého rámcového programu, aby podporovala hraniční výzkum určovaný výzkumnými pracovníky (tzv. investigator-driven frontier research). Její celkový rozpočet na období 2007-2013 činí 7,5 miliard eur.

Hlavním úkolem rady je podněcovat vysoce kvalitní vědeckou činnost v Evropě prostřednictvím podpory nejlepších a nejkreativnějších vědců a akademických a technických odborníků, kteří mohou předkládat samostatné návrhy ve všech oblastech výzkumu.

Evropská rada pro výzkum se skládá z nezávislé vědecké rady a výkonné agentury, která jedná jménem Evropské komise. Vědecká rada ERV určuje strategii a metodiku, zatímco výkonná agentura ERV tuto strategii a metodiku uplatňuje při správě a provádění činnosti ERV v oblasti financování v právním rámci 7. RP.

Výkonná agentura ERV byla oficiálně založena v prosinci 2007 a samostatný provoz zahájila 15. července 2009.

Evropská komise, které je ERV podřízena, zaručuje její transparentnost, nezávislost a integritu. Nese též konečnou odpovědnost za provádění 7. RP a jeho rozpočtu.

Výkonná agentura ERV má na starosti tyto úkoly:

  • provádět roční pracovní program stanovený vědeckou radou ERV a schválený Komisí
  • v souladu s pracovním programem vyhlašovat výzvy k předkládání návrhů
  • poskytovat žadatelům informace a podporu
  • organizovat oponentní řízení (tzv. peer review)
  • uzavírat a spravovat grantové dohody v souladu s finančním nařízením EU
  • být nápomocna vědecké radě ERV.
Kontaktní údaje: 

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum(ERCEA)

Kontaktní údaje

Adresa: 

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax: 
+32 2 292 19 75