European Union website, the official EU website

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)

ERA Visa översättning av föregående länk  English (en) ligger i Frankrike och ska bidra till att integrera de europeiska järnvägssystemen. Tanken är att göra tågtrafiken säkrare och se till att tågen kan köra över gränserna utan att stanna.

Sedan 2006 har byrån

  • arbetat med att ta fram gemensamma och ekonomiskt hållbara tekniska standarder Visa översättning av föregående länk  English (en) samt säkerhetsföreskrifter och säkerhetsmål Visa översättning av föregående länk  English (en) i samarbete med järnvägssektorn, nationella myndigheter, EU:s institutioner och andra organ,
  • rapporterat om säkerheten på järnvägarna i EU Visa översättning av föregående länk  English (en) ,
  • gått i spetsen för ansträngningar att skapa enhetliga standarder för signalsystemen Visa översättning av föregående länk  English (en) i hela Europa.

Byråns huvudkontor ligger i Valenciennes. Byrån har dessutom en anläggning för internationella konferenser i Lille.

Kontaktuppgifter till: 

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)

Kontaktuppgifter till

Adress: 

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tfn: 
+33 3 27 09 65 00
Fax: 
+33 3 27 33 40 65