Evropska unija

Agencija Evropske unije za železnice (ERA)

Agencija Evropske unije za železnice (ERA)

Evropska železniška agencija (ERA) si prizadeva povezati evropska železniška omrežja, in sicer s krepitvijo varnosti železniškega prevoza in interoperabilnosti omrežij, ki bo odpravila nepotrebno ustavljanje vlakov na mejah med državami.

Od leta 2006 Evropska železniška agencija:

Sedež Evropske železniške agencije je v francoskem mestu Valenciennes, njeni konferenčni prostori pa so v bližnjem Lillu.

Kontaktni podatki: 
Back to top