European Union website, the official EU website

Agencija Evropske unije za železnice (ERA)

Agencija Evropske unije za železnice (ERA)

Evropska železniška agencija (ERA) si prizadeva povezati evropska železniška omrežja, in sicer s krepitvijo varnosti železniškega prevoza in interoperabilnosti omrežij, ki bo odpravila nepotrebno ustavljanje vlakov na mejah med državami.

Od leta 2006 Evropska železniška agencija:

Sedež Evropske železniške agencije je v francoskem mestu Valenciennes, njeni konferenčni prostori pa so v bližnjem Lillu.

Kontaktni podatki: 

Agencija Evropske unije za železnice (ERA)

Kontaktni podatki

Naslov: 

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel: 
+33 3 27 09 65 00
Fax: 
+33 3 27 33 40 65