European Union website, the official EU website

Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

ERA, ktorá sídli vo Francúzsku, napomáha integrácii európskych železničných systémov prostredníctvom zvyšovania bezpečnosti vlakovej dopravy a zabezpečenia neprerušovaného prechodu hraníc.

Od roku 2006

Sídlo agentúry je v meste Valenciennes. Agentúra disponuje aj priestormi pre medzinárodné konferencie, ktoré sa nachádzajú v Lille.

Kontaktné údaje: 

Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

Kontaktné údaje

Adresa: 

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel: 
+33 3 27 09 65 00
Fax: 
+33 3 27 33 40 65