European Union website, the official EU website

Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

ERA Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) , ktorá sídli vo Francúzsku, napomáha integrácii európskych železničných systémov prostredníctvom zvyšovania bezpečnosti vlakovej dopravy a zabezpečenia neprerušovaného prechodu hraníc.

Od roku 2006

  • sa agentúra v spolupráci s odvetvím železničnej dopravy, vnútroštátnymi orgánmi, inštitúciami EÚ a inými orgánmi podieľa na vypracovaní ekonomicky realizovateľných spoločných technických noriem Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) a bezpečnostných opatrení a cieľov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) ;
  • agentúra podáva správy o bezpečnosti železničnej dopravy Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) v EÚ;
  • stojí agentúra v čele úsilia zameraného na vytvorenie spoločných signalizačných noriem Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) v celej Európe.

Sídlo agentúry je v meste Valenciennes. Agentúra disponuje aj priestormi pre medzinárodné konferencie, ktoré sa nachádzajú v Lille.

Kontaktné údaje: 

Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

Kontaktné údaje

Adresa: 

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel: 
+33 3 27 09 65 00
Fax: 
+33 3 27 33 40 65