Európska únia

Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

ERA, ktorá sídli vo Francúzsku, napomáha integrácii európskych železničných systémov prostredníctvom zvyšovania bezpečnosti vlakovej dopravy a zabezpečenia neprerušovaného prechodu hraníc.

Od roku 2006

Sídlo agentúry je v meste Valenciennes. Agentúra disponuje aj priestormi pre medzinárodné konferencie, ktoré sa nachádzajú v Lille.

Kontaktné údaje

Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

Kontaktné údaje

Adresa

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel
+33 3 27 09 65 00
Fax
+33 3 27 33 40 65
Back to top