Unia Europejska

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)

Europejska Agencja Kolejowa (ang. European Railway Agency – ERA) wspiera integrację europejskich systemów kolei żelaznej, działając na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pociągów i zapewnienia ciągłości obsługi na trasach międzynarodowych.

Od roku 2006 ERA:

Siedziba ERA mieści się we Francji − centrala operacyjna znajduje się w Valenciennes, a obiekty, w których odbywają się spotkania międzynarodowe i konferencje, w Lille.

Dane kontaktowe

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)

Dane kontaktowe

Adres

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel
+33 3 27 09 65 00
Faks
+33 3 27 33 40 65
Back to top