European Union website, the official EU website

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)

Europejska Agencja Kolejowa (ang. European Railway Agency – ERA Wybierz wersję językową tego linka  English (en) ) wspiera integrację europejskich systemów kolei żelaznej, działając na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pociągów i zapewnienia ciągłości obsługi na trasach międzynarodowych.

Od roku 2006 ERA:

  • we współpracy z sektorem kolejowym, władzami krajowymi, unijnymi i innymi organami działa na rzecz tworzenia wspólnych, uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia norm technicznych Wybierz wersję językową tego linka  English (en) oraz środków bezpieczeństwa i wartości docelowych w dziedzinie bezpieczeństwa Wybierz wersję językową tego linka  English (en)
  • przygotowuje sprawozdania na temat bezpieczeństwa kolejowego w UE Wybierz wersję językową tego linka  English (en)
  • przewodniczy działaniom na rzecz stworzenia jednolitych norm sygnalizacji Wybierz wersję językową tego linka  English (en) kolejowej w całej Europie.

Siedziba ERA mieści się we Francji − centrala operacyjna znajduje się w Valenciennes, a obiekty, w których odbywają się spotkania międzynarodowe i konferencje, w Lille.

Dane kontaktowe: 

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)

Dane kontaktowe

Adres: 

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel: 
+33 3 27 09 65 00
Faks: 
+33 3 27 33 40 65