European Union website, the official EU website

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (EDA)

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (EDA)

EDA Izvēlieties saites tulkojumu  English (en) , kas atrodas Francijā, palīdz integrēt Eiropas dzelzceļa sistēmas, lai vilcienu satiksme būtu drošāka un turpinātos visā Eiropā bez apstāšanās uz valstu robežām.

Kopš 2006. gada EDA ir

  • izstrādājusi ekonomiski izdevīgus tehniskos standartus Izvēlieties saites tulkojumu  English (en) un mērķus un pasākumus drošuma uzlabošanai Izvēlieties saites tulkojumu  English (en) , sadarbojoties ar dzelzceļa nozari, dalībvalstu un ES iestādēm un citām struktūrām,
  • sagatavojusi ziņojumus par dzelzceļa drošumu ES Izvēlieties saites tulkojumu  English (en) ,
  • uzņēmusies iniciatīvu izveidot vienotus signālstandartus Izvēlieties saites tulkojumu  English (en) visā Eiropā.

EDA galvenais birojs atrodas Valensjēnā, bet starptautiskās konferences parasti notiek Lillē.

Kontaktinformācija: 

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (EDA)

Kontaktinformācija

Adrese: 

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Ta-lr: 
+33 3 27 09 65 00
Fakss: 
+33 3 27 33 40 65