European Union website, the official EU website

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ERA)

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ERA)

Europos geležinkelių agentūra Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) (angl. European Railway Agency – ERA) įsisteigusi Prancūzijoje. Ji padeda integruoti Europos geležinkelių sistemas rūpindamasi, kad traukiniai būtų saugesni ir galėtų nestodami kirsti valstybių sienas.

Nuo 2006 m. ERA:

  • kartu su geležinkelių sektoriumi, valstybių narių institucijomis, ES institucijomis ir kitomis organizacijomis kūrė ekonomiškai perspektyvius bendrus techninius standartus Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) bei saugos priemones ir tikslus Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) ;
  • rengė ES geležinkelių transporto saugos Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) pranešimus;
  • vadovavo vienodų signalizacijos standartų Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) kūrimo darbui Europoje.

ERA buveinė yra Valansjene, o tarptautinių konferencijų centras – Lilyje.

Kontaktiniai duomenys: 

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ERA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel: 
+33 3 27 09 65 00
Fax: 
+33 3 27 33 40 65