Europska unija

Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

Iz sjedišta u Francuskoj ERA pridonosi integraciji europskih željezničkih sustava povećavanjem sigurnosti vlakova i omogućivanjem prijelaza nacionalnih granica bez zaustavljanja.

Od 2006. ERA:

Agencija ima sjedište u Valenciennesu i međunarodni konferencijski centar u Lilleu.

Kontaktni podaci: 

Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

Kontaktni podaci

Adresa: 

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel: 
+33 3 27 09 65 00
Faks: 
+33 3 27 33 40 65
Keywords: 
Back to top