European Union website, the official EU website

Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

Iz sjedišta u Francuskoj ERA Odaberi prijevod prethodne poveznice  English (en) pridonosi integraciji europskih željezničkih sustava povećavanjem sigurnosti vlakova i omogućivanjem prijelaza nacionalnih granica bez zaustavljanja.

Od 2006. ERA:

  • u suradnji sa željezničkim sektorom, nacionalnim tijelima, institucijama EU-a i drugim tijelima radi na razvoju gospodarski održivih zajedničkih tehničkih normi Odaberi prijevod prethodne poveznice  English (en) te mjera i ciljeva u vezi sa sigurnosnom zaštitom Odaberi prijevod prethodne poveznice  English (en)
  • izvještava o sigurnosnoj zaštiti željeznice u EU-u Odaberi prijevod prethodne poveznice  English (en)
  • predvodi napore u stvaranju jedinstvenih standarda u signalizaciji Odaberi prijevod prethodne poveznice  English (en) širom Europe.

Agencija ima sjedište u Valenciennesu i međunarodni konferencijski centar u Lilleu.

Kontaktni podaci: 

Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

Kontaktni podaci

Adresa: 

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel: 
+33 3 27 09 65 00
Faks: 
+33 3 27 33 40 65